Главная » Статьи » Характеристики и рекомендации

Образец характеристики курсанта

Служебная характеристика курсанта (МВД Украины)

СЛУЖБОВА ХАРАКТЕРИСТИКА

курсанта 4-го курсу.

рядово го міліції Коновалов ої Єфросінії Михайлівни.

1989 року народження, росіянки,

освіта середня, в університеті навчається з.

Рядовий міліції Коновалова Є.М. на навчання до університету направлена ГУ МВС України в Київській області в. році.

За час навчання зарекомендувала себе з позитивного боку як дисциплінований, старанний, наполегливий курсант. Навчається переважно з оцінками відмінно. До разових доручень ставиться з відповідальністю, виконує їх якісно та своєчасно. Бере активну участь у громадському житті курсу та інституту (в состав университета входит неск. институтов. - Прим. Ю.Г.). Постійно працює над підвищенням особистої фахової кваліфікації, розвиває та вдосконалює професійно значущі особистісні якості. Курсант Коновалова - активний учасник численних наукових конференцій. Має добре розвинені комунікативні та організаторські здібності, оптимізм і стійкість у життєво-службових умовах. Вільно володіє сучасними інформаційними технологіями і англійською мовою (спілкується, читає та перекладає без словника).

Статути та накази ОВС знає, дотримується їх вимог у повсякденній діяльності. На критику з боку командування реагує позитивно, вчасно робить належні висновки.

Врівноважена й тактовна. Має авторитет серед командування, викладачів і товаришів, проявляє високу культуру спілкування. Уважно прислуховується до думки командування.

Фізично підготовлена. Завжди має відмінний зовнішній вигляд. Добре володіє вогнепальною зброєю та спеціальними засобами захисту, досконало знає матеріальну частину стрілецького озброєння.

З урахуванням ділових і моральних якостей характеристика курсанта Коновалової Є.М. подається до присвоєння спеціального звання молодший сержант міліції.

Начальник 4-го курсу. підпис ПІБ

подготовки кадров криминальной милиции КНУВД

сержанта милиции

____________________ Петра Евгеньевича,

______ года, украинский, образование высшее

Курсант ____________________ П.Е. за время прохождения учебной практики с 14 по 31 июля _____ года в отделе уголовного розыска __________ РО УМВД Украины в Киевской области зарекомендовал себя как способный, добросовестный, дисциплинированный, настойчивый, добросовестный работник. Он в полном объеме отработал программные вопросы, выполнил всю работу, связанную с индивидуальным планом-заданием. Проявил себя профессионально грамотным, способным самостоятельно решать все служебные вопросы. Ознакомился с работой оперативного уполномоченного, предоставляя практическую помощь в проведении осмотров, допросов и других следственных действий, выезжал на задержание правонарушителей, выполнял техническую работу по делам и материалам проверки, привлекался к проведению рейдов и загальнопрофилактичних операций и т.д. Участвовал в выездах осмотра места происшествия. Добросовестно, творчески, с чувством высокой ответственности относился к своим служебным обязанностям.

Курсант ____________________ умеет ориентироваться в сложной обстановке, принимая оптимальные, соответствующие по закону решение, владеет средствами активной обороны и личной защиты. Пользуется авторитетом среди личного состава райотдела.

При общении с гражданами ведет себя корректно, вежливо, вежливо. Физически подготовлен, в быту скромен, деловой, в общественных местах ведет себя хорошо. Нарушений служебной дисциплины и законности не имеет.

По итогам учебной комиссии курсант Мельничук заслуживает оценку отлично.

Характеристика выдана для представления в ННИПККМ.

Характеристика з місця роботи зразок

Якщо доводилося влаштовуватися на роботу, або зайняти важливу посаду. В радянські часи лист з поручительством заміняла складена характеристика. Завжди була потрібна характеристика. Майже всім доводилося оперувати з документом як характеристика. Пропонуємо зразок, який збереже час на складання гідного документа Зараз характеристики знову величають листами-рекомендаціями. Є різниця запитувати характеристику, інше скласти. Все частіше в наш ужиток вкралось незвичне поняття як рекомендація в паперовому вигляді.

Характеристика з місця роботи. приклад написання і зразок характеристики.

Документ, в якому описані різні переваги і недоліки співробітника, які характеризують його як працівника організації, називається характеристикою з місця роботи. Характеристики бувають двох видів, які визначаються цілями їх використання.

Внутрішні характеристики. Призначені для внутрішнього використання організацією (при зміні співробітником відділів / філій організації, при заохоченні співробітника або накладення на нього штрафів або доган та ін.).
 • Зовнішні характеристики.

  Призначені для пред'явлення за місцем вимоги і складені на особисте прохання співробітника. Використовуються в разі зміни співробітником місця роботи, його закликом до військкомату, збільшення терміну військової повинності, в разі отримання кредиту, видачі дозволу або нагородження, обкладення якими-небудь штрафами, санкціями, покараннями та інше.

  Оформлення даного виду характеристик відбувається за загальноприйнятими правилами.

  Однак коли характеристика призначена для використання в суді, правила її оформлення змінюються. Суд має право запросити у роботодавця характеристику особистості працівника, який є залученими до відповідальності, щоб потім враховувати особисті якості обвинуваченого для винесення остаточного вироку. У більшості таких випадків точно ніколи не уточнено, яка саме інформація потрібна суду, тому, щоб не нанести співробітнику зайвий шкоду, необхідно перед складанням характеристики проконсультуватися з адвокатом і запитати думки самого співробітника.

  Правильне оформлення та написання характеристики з місця роботи

  Документ повинен бути складений начальником співробітника, що потребує характеристиці, або відділом кадрової служби та підписаний чільним або уповноваженою особою. Текст повинен бути складений на відмітному бланку організації формату А4.

  1. Вказівка. реквізитів організації, дата створення документа, в центрі слово характеристика як назва документа.

  2. Анкета працівника: повне ім'я співробітника, рік народження, його освіта і досвід перший абзац документа.

  3. Опис трудової діяльності в організації: дата працевлаштування, опис кар'єрного росту, перерахування досягнень і результатів співробітника.

  4. Особисті якості співробітника, їх оцінка та опис: оцінка рівня професійної діяльності та здібностей співробітника, придатних для роботи, опис його особистих і ділових якостей, перелік заслужених їм нагород, заохочень, яких штрафів та стягнень. Для раціональної оцінки кожного перерахованого вище критерію слід звернути увагу на:

 • відносини співробітника з колективом, особисту культуру людини при описі особистих якостей працівника
 • рівень професійного багажу співробітника, досвід його роботи, здатність до самостійності вивчення та спостереження при описі професійності співробітника
 • інтелектуальні здібності і здібності керівника, рівень спілкування, вміння планувати і контролювати виконувану роботу при оцінці ділових якостей співробітника
 • організаційні здібності, якість і тривалість виконання роботи, особиста активність співробітника, його здатність приймати відповідальність і знаходити ефективні рішення в кризових ситуаціях при описі працездатності.
 • 5. Мета складеного документа або висновок, що містить інформацію про те для чого і по якому запиту була складена характеристика (заповнюється тільки про написанні зовнішньої характеристики).

  Характеристика з місця роботи (скачати зразок)

  Характеристика з місця роботи - це діловий документ, який виходить з останнього місця роботи. Характеристика з роботи показує ділові якості співробітника і оцінює його як фахівця.

  Вона дозволяє найбільш точно дізнатися відомості про нового працівника. На підставі характеристики з місця роботи часто робиться висновок про прийом на работу.Скачать характеристику з місця роботи Характеристики можна розділити на дві основні групи, за їх призначенням: 1) Внутрішня характеристика з попередньої посади (відділу) роботи. Така характеристика пишеться при перекладі співробітника в інший відділ, при підвищенні або зниженні, накладення заохочень або дисциплінарних стягнень та т.д.2) Зовнішня характеристика з місця роботи - найбільш поширений вид характеристики. Характеристика складається на вимогу співробітника або інший сторонній організації. Характеристику з місця роботи може зажадати військкомат, банк, суд та інші організації, в тому числі організація в яку співробітник переходить работать.Характерістіка з місця роботи пишеться згідно стандартним вимогам. Слід зазначити, що необхідно відповідально підходити до написання характеристики, особливо, якщо характеристику запросили з суду.

  Якщо співробітник потрапив під кримінальну або адміністративну відповідальність, то від характеристики з місця роботи залежатиме рішення суду. В цьому випадку краще порадитися з адвокатом або юристом, а потім стягнути суму, витрачену на консультацію списати з заробітної плати працівника, природно за згодою работніка.Как написати характеристику з місця роботи на сотруднікаХарактерістіку необхідно написати на фірмовому бланку формату А4. Під фірмовим бланком розуміється логотип компанії або спеціальна форма для написання характеристики.

  Документ становить безпосередній начальник працівника або співробітник кадрової служби, який має повну інформацію про працівника і його заслуги. Характеристика підписується директором організації і в більшості випадків завіряється печаткою організації. Написати характеристику з роботи досить непросто. В документі необхідно відобразити наступну інформацію: - Назва організації, реквізити організації, адреса організаціі.- Інформація про співробітника із зазначенням ПІБ та посади. - Характеристика працівника. дата працевлаштування, інформація про кар'єрне зростання, займані посади в хронологічній последовательності.- Характеристика освіти працівника, його здібностей і прагнень. Якщо мав дисциплінарні стягнення або заохочення, то необхідно вказати за що і за яких обстоятельствах.- Оцінка особистості працівника: вміння спілкуватися, брати участь в переговорах, укладати серйозні угоди, виконання великих проектів, робота в команді і т.д. У висновку необхідно вказати місце. куди пишеться характеристика з місця роботи, наприклад "Характеристика дана для надання за місцем вимоги" .Залежно від займаного положення, характеристики можна розділити на такі види: - характеристика на студента з місця роботи-характеристика на учня- характеристика в ГІБДД- характеристика для военкомата - характеристика за місцем проживання та др.Образец характеристики з місця роботи (54242) Завантажити характеристика з місця роботи (54242)

  Характеристика з місця роботи - зразок характеристики, пояснення і приклад заповнення

  Характеристика з місця роботи - це важливий документ, в якому формулюються, оцінюються і аналізуються ділові та особистісні якості співробітника організації. При цьому виділяються як внутрішні, так і зовнішні характеристики. Внутрішня характеристика складається для використання всередині самої організації при переході співробітника з одного підрозділу в інший, при необхідності заохочення або дисциплінарного стягнення, за запитами вищестоящих керівників. Зовнішня характеристика складається на прохання співробітника при оформленні на роботу в іншу організацію, а також по запитах з інших фірм (наприклад, з банку) або державних органів (з податкових органів, з військкомату, з муніципальних установ). Окремо слід відзначити характеристику за запитом суду, оскільки в даному випадку співробітникові відділу кадрів слід звернутися за консультацією до юриста для складання найбільш компетентного і вичерпного документа.ЗаполненіеКогда заповнюється загальноприйнятий зразок характеристики з місця роботи, то слід дотримуватися певних требованій.1. Даний документ повинен бути надрукований на фірмовому бланку установи або організаціі.2. Складається характеристика або безпосереднім начальником, або співробітником відділу управління персоналом. Підписувати документ повинен директор учрежденія.3. У заголовку обов'язково вказуються повні реквізити організації та дата заполненія.4. Перший абзац повинен містити перерахування анкетних даних співробітника, на чиє ім'я видається характеристика (ПІБ, дата народження, освіта) .5. Далі наводиться опис і оцінка трудової діяльності співробітника (дата пристрої на дану посаду, кар'єрний ріст, основні досягнення та результати роботи, заохочення або стягнення) .6. Потім дається оцінка та аналіз особистісних якостей людини, її психологічні особливості, рівень професіоналізму та компетентності. Приклад заповнення даного розділу: стресостійкість, вміння працювати в команді, здатність приймати рішення.

  Крім того, слід відзначити прагнення співробітника до самоосвіти, підвищенню кваліфікації, професійному зростанню. Важливими також є дисциплінарні показники, вміння вчасно виконувати поставлені завдання, навички самодисципліни. Для зовнішніх характеристик у висновку необхідно вказати, на вимогу якої організації складено даний документ.

  Завантажити характеристику з місця роботи

  Бланк характеристики: harakteristika-s-mesta-raboty.rtf [32.64 Kb] Характеристика в суд: harakteristika-v-sud.rtf [71.98 Kb]

  Характеристика з місця роботи

  Практично у кожної людини бувають обставини, коли необхідна характеристика з місця роботи і зразок її написання покликаний допомогти грамотно скласти цей цілком офіційний документ, який складається на підставі прохання самого співробітника або за запитом стороннього установи, наприклад, органів внутрішніх справ, органів державної влади, суду. ГИБДД і т.п.

  Поряд з цим характеристики з місця роботи бувають затребувані і всередині самої організації в таких випадках, як можливе просування по службі, нагородження, атестаціях.

  Таким чином, характеристика з місця роботи є офіційним документом, який надає керівництво підприємства, організації або установи своєму співробітникові.

  Найчастіше характеристику складає керівник структурного підрозділу або безпосередній начальник і вона має на меті дати оцінку професійної діяльності працівника, а також оцінку його особистих і ділових якостей з точки зору роботодавця. Для складання цього документа немає нормативної бази і якихось чітких і певних вимог. Проте в системі діловодства склалися певні традиції, яких слід дотримуватися при складанні цього документа.

  Характеристика місця роботи повинна бути оформлена на фірмовому бланку організації

  Як правильно написати характеристику на працівника

  Документ необхідно друкувати на білому папері формату А4. Виклад тексту має вестися від третьої особи в минулому або теперішньому часі. В цьому випадку вгорі аркуша розташовується шапка документа, що містить найменування організації та її реквізити.

  Далі пишеться заголовок документа «ХАРАКТЕРИСТИКА» і вказується, на кого складено документ із зазначенням спеціальності або посади працівника, його ПІБ і дата написання. Після заголовка наводяться анкетні дані.

  Потім слід розділ, присвячений опису діяльності працівника в даній організації, з якого часу і які посади займав, вказати самі значущі професійні досягнення

  Якщо є необхідність, то включається розділ про підвищення кваліфікації та отриманні додаткової освіти.

  В основній частині вказується професійний рівень співробітника, дається оцінка його ділових, і психологічних якостей, показується рівень працездатності і приводиться інформація про нагороди, заохочення або стягнення, відображаються особисті якості з точки зору взаємин з трудовим колективом.

  В заключній частині характеристики найчастіше використовується вираз Для пред'явлення за місцем вимоги до. , Якщо характеристика надається в зовнішнє організацію.

  У тому випадку, якщо характеристику з місця роботи запитують офіційні органи, то в документі необхідно зробити посилання на той орган, який її зажадав.

  Характеристика підписується керівником організації і при необхідності скріплюється печаткою підприємства. Місце, де ставиться дата підписання документа, розташовується нижче підпису.

  Характеристика з місця роботи зразок скачати

  Зразок характеристики з місця роботи

  Зразок документа представлений нижче:

  ТОВ Завод «Прогрес»

  121456, г. Москва вул. Старокуйбишевская буд.2 тел. (495) 985-71-84

  Реквізити: ІПН / КПП 7764087884/776401001, Р / с 40703590500000002345 БИК 046599859 ОКПО 56351429 ЗКГНГ. 15271 у ВАТ «Банк Прометей» г. Москва К / с 30102940800000000123

  25 квітня 2013

  Характеристика

  Гаврилов Євген Олександрович працює у ВАТ Завод Прогрес на посаді начальника відділу підготовки виробництва з 01 лютого 2001 року. За час роботи Гаврилов Євген Олександрович зарекомендував себе як грамотний і висококваліфікований фахівець, ефективний і успішний керівник, здатний творчо організувати роботу співробітників свого підрозділу, уважний до потреб і сподіванням підлеглих.

  За період роботи на підприємстві Гаврилов Е.А. не має дисциплінарних стягнень, неодноразово нагороджувався почесними грамотами, має п'ять подяк, а також нагороджений орденом За трудову відзнаку першого ступеня. Гаврилов Е.А. проявляє особисту ініціативу при вирішенні виробничих завдань, в колективі користується заслуженим авторитетом. На роботі характеризується як людина відповідальна і цілеспрямована, працьовитий, «хворіє» душею за справу, бере діяльну участь в організації культурного дозвілля членів трудового колективу: у вільний від роботи час організував гурток любителів повітроплавання.

  Характеристика дана для пред'явлення за місцем вимоги

  Директор ТОВ Завод Прогрес В.П Видумшіков

  Социально-педагогическая характеристика курсантов вуза МВД России

  Человек, получающий знания в любой образовательной системе, является обучающимся. В этом понятии подчеркивается то, что он обучается сам при помощи других (учителя, соучеников), являясь активным субъектом образовательного процесса и при этом характеризуясь всеми рассмотренными субъектными качествами, чертами.

  Каждый обучающийся обладает индивидуальными личностными и деятельностными особенностями, т.е. особенностями задатков (индивидуально-типологическими предпосылками), способностей, интеллектуальной деятельности, когнитивного стиля, уровня притязаний, самооценки, работоспособности особенностями выполнения деятельности (планируемость, организация, точность и т.д.). Каждый обучающийся характеризуется собственным стилем деятельности, в частности учебной, отношением к ней, обучаемостью.

  В то же время все обучающиеся на определенной ступени образовательной системы характеризуются исходными общими и типическими для них особенностями, чертами. Это объясняется тем, что каждая образовательная ступень соотнесена, как правило, с определенным периодом в жизни человека.

  В силу этого абстрактно-типические субъекты школьник, студент выделяются общественным сознанием как определенные обобщения, исходя из этих двух (возрастного и социокультурного) оснований.

  Студенческий возраст (18-25 лет) представляет особый период в жизни человека прежде всего в силу того, что по общему смыслу и по основным закономерностям возраст от 18 до 25 лет составляет, скорее, начальное звено в цепи зрелых возрастов, чем заключительное в цепи периодов детского развития (Л.С. Выготский)

  Заслуга самой постановки проблемы студенчества как особой социально-психологической и возрастной категории принадлежит психологической школе Б.Г. Ананьева. В исследованиях самого Б.Г. Ананьева, Н.В. Кузьминой, Ю.Н. Кулюткина, А. А. Реана, Е.И. Степановой, а также в работах П.А. Просецкого, Е.М. Никиреева, В.А. Сластенина, В.А. Якунина и других накоплен большой эмпирический материал наблюдений, приводятся результаты экспериментов и теоретических обобщений по этой проблеме. Данные этих многочисленных исследований позволяют охарактеризовать студента как особого субъекта учебной деятельности с социально-психологической и психолого-педагогической позиций.

  Студенчество - это особая социальная категория, специфическая общность людей, организационно объединенных институтом высшего образования. Студенчество включает людей, целенаправленно, систематически овладевающих знаниями и профессиональными умениями, занятых, как предполагается, усердным учебным трудом. Как социальная группа оно характеризуется профессиональной направленностью, сформированностыо устойчивого отношения к будущей профессии, которые суть следствие правильности профессионального выбора, адекватности и полноты представления студента о выбранной профессии. Последнее включает знание тех требований, которые предъявляет профессия, и условий профессиональной деятельности.

  В социально-психологическом аспекте студенчество по сравнению с другими группами населения отличается наиболее высоким образовательным уровнем, наиболее активным потреблением культуры и высоким уровнем познавательной мотивации. В то же время студенчество -социальная общность, характеризуемая наивысшей социальной активностью и достаточно гармоничным сочетанием интеллектуальной и социальной зрелости. Учет этой особенности студенчества лежит в основе отношения преподавателя к каждому студенту как партнеру педагогического общения, интересной для преподавателя личности. В русле личностно-деятельного подхода студент рассматривается как активный, самостоятельно организующий свою деятельность субъект педагогического взаимодействия. Ему присуща специфическая направленность познавательной и коммуникативной активности на решение конкретных профессионально-ориентированных задач. Основой формой обучения для студенчества является знаково-контекстное (А.А. Вербицкий).

  Для социально-психологической характеристики студенчества важно, что этот этап развития жизни человека связан с формированием относительной экономической самостоятельности, отходом от родительского дома и образованием собственной семьи. Студенчество -центральный период становления человека, личности в целом, проявления самых разнообразных интересов. Это время установления спортивных рекордов, художественных и научных достижений, интенсивной и активной социализации человека как будущего деятеля, профессионала, что учитывается преподавателем в содержании, проблематике и приемах организации учебной деятельности и педагогического общения в вузе.

  Полученные исследователями школы Б.Г. Ананьева данные свидетельствуют о том, что студенческий возраст - это пора сложнейшего структурирования интеллекта, что очень индивидуально и вариативно. Мнемологическое ядро интеллекта человека этого возраста характеризуется постоянным чередованием пиков или оптимумов то одной, то другой из входящих в это ядро функций. Это означает, что учебные задания всегда одновременно направлены как на понимание, осмысление, так и на запоминание и структурирование в памяти студента усваиваемого, его сохранение и целенаправленную актуализацию. Такая постановка вопроса уже находит отражение в целом ряде учебно-методических разработок, где отмечается неразрывность осмысления, понимания и закрепления учебной информации в памяти студентов при решении проблемных задач. Активизация познавательной деятельности студентов постоянно сопровождается организацией запоминания и воспроизведения учебной информации.

  Являясь репрезентантом студенчества, студент выступает в качестве субъекта учебной деятельности, которая, как уже отмечалось, прежде всего определяется мотивами. Два типа мотивов характеризуют преимущественно учебную деятельность - мотив достижения и познавательный мотив. Последний представляет собой основу учебно-познавательной деятельности человека, соответствуя самой природе его мыслительной деятельности. Эта деятельность возникает в проблемной ситуации и развивается при правильном взаимодействии и отношении студентов и преподавателей. В обучении мотивация достижения подчиняется познавательной и профессиональной мотивации.

  Проведенное в начале 2000-го года исследование социологов показывает, что неодинаковый престиж в глазах выпускников общеобразовательных школ имеют Нижегородские вузы. Среди них одно из первых мест прочно занимает Нижегородская академия МВД России. Именно в ней обучается больше всего молодых людей из так называемого выше срединного слоя общества (39%), тогда как в медицинской академии (29%), коммерческом институте (24%), лингвистическом университете (23%о), педагогическом университете (7%), а в сельскохозяйственной академии (9%).

  Показателен и образовательный уровень курсантов этого вуза системы МВД. Лишь 2% обучающихся происходят из семей, в которых родители не имеют высшего образования. Таким образом, образовательный потенциал и положение родительских семей курсантов в стратификационной модели Нижегородской области являются тем мощным стартовым капиталом, который обеспечивает возможность их детям учиться в престижном вузе.

  Национальный состав курсантов практически идентичен составу населения региона комплектования: девять из десяти обучающихся -русские.

  Основным источником пополнения академии является школа. Полученные в ходе опросов данные свидетельствуют, что 62% - выпускники обычных общеобразовательных учреждений, 18% - закончили профильный класс 19% - профессиональные лицеи, средние специальные учебные заведения 1% - поступали после срочной военной службы. Таким образом, преобладающее большинство абитуриентов - бывшие школьники, с определенным социальным опытом, молодого возраста, что, естественно, накладывает соответствующий отпечаток на их мироощущение и профессиональную ментальность.

  Подавляющее большинство курсантов в аттестате о среднем образовании имеют отличные и хорошие отметки.

  Решение о поступлении в академию большинство поступающих принимало задолго до начала конкурсного отбора. Однако, не малый процент составляют и те, кто этот выбор делал при явном дефиците времени, что подтверждает необходимость более четкой продуманной системы допрофессионального обучения, профессионального ориентирования выпускников общеобразовательных школ, особенно в связи с тем, что, выбирая юриспруденцию, лишь каждый четвертый ориентирован на последующую работу в органах внутренних дел.

  Высокий конкурс, сложная система отбора заставляла будущих курсантов заниматься специальной подготовкой к поступлению в академию.

  Возможность реализации абитуриентами своих социально-профессиональных планов - плод совместных усилий многих лиц.

  Принимая решение о поступлении в академию, будущие курсанты руководствуются различными мотивами. Сильным мотивом является престиж профессии, во-вторых, возможность после окончания вуза получить высокооплачиваемую работу и лишь потом ее соответствие собственным способностям. Это обстоятельство, как возраст и социальный состав курсантов существенно влияет на процесс их социально-профессионального становления.

  Подводя итоги всему вышесказанному отметим, что в целом, для социального становления курсантов имеются определенные предпосылки, которые могут дать ожидаемые результаты при условии учета не только внешних данных, но и внутренних закономерностей.

  Для психолого-педагогических исследований личности курсанта вуза МВД России весьма продуктивным представляется принятое в отечественной психологии выделение содержательной (качественной) и динамической (количественной) сторон психики. Продуктивным является и выделение некоторых качественных характеристик психических процессов, например, преобладание у курсанта зрительной или слуховой памяти. Содержание психики - мировоззрение, нравственные и культурные ценности, знания, навыки и умения - от наследственности не зависят. Эти характеристики социальные и передаются от поколения к поколению только в порядке социальной преемственности.

  Иначе обстоит дело с динамическими характеристиками психических процессов. По представлениям современной дифференциальной психофизиологии, индивидуальная выраженность этих параметров, при прочих равных условиях, определяется основными свойствами нервной системы - устойчивыми индивидуальными особенностями ее функционирования.

  Содержание личности курсанта - это его духовный мир, индивидуальное сознание. Оно включает сложившиеся в систему представления, понятия, идеи, знания, взгляды, убеждения, которые обусловливают понимание окружающего мира, происходящих в нем событий, отношения к учебной деятельности, к своим товарищам. Сюда же относятся и те мнения, настроения, влечения, желания, то есть менее устойчивые явления, которые могут вытекать из взглядов и убеждений, а также вызываться и случайными обстоятельствами, возникать стихийно как непосредственная реакция на происходящие события.

  Индивидуальное сознание как отражение содержания личности предполагает и самосознание курсанта, то есть осознание самого себя, своих мыслей, поступков, поведения, своих прав и обязанностей, потребностей и интересов, своего духовного и физического облика. В самосознании курсант оценивает самого себя, свои достоинства и недостатки, свое духовное содержание и действия с позиций определенных критериев. Если такими критериями выступают высоконравственные убеждения, добросовестное отношение к выполнению требований нормативно-правовых актов, определяющих статус курсанта вуза МВД России дисциплинированность, исполнительность, проявление настойчивости в учебной деятельности, то это делает курсанта социально значимой личностью. Критерии самооценки, в основе которых лежат эгоистические потребности и интересы, цели и стремления, делают курсанта ограниченным, безразличным к товарищам и профессиональной деятельности.

  Содержание личности курсанта включает систему социально обусловленных качеств. Качества могут быть простыми, характеризующими отдельные структурные элементы личности, и сложными, раскрывающими содержание личности курсанта как целостной системы.

  К простым, например, относятся качества познавательных психических процессов. Сложные качества являются системными, интегральными. Они образуются на основе психических свойств, проявляющихся в единстве и во взаимодействии с другими элементами психики курсанта. Причем сложные качества личности - не сумма тех или иных элементов психики, а их устойчивый сплав, в котором ведущая роль принадлежит психическим свойствам и образованиям личности.

  Так, например, интеллектуальными качествами являются сообразительность, находчивость, любознательность, рассудительность, красноречивость, наблюдательность, внимательность волевыми качествами настойчивость, решительность, самостоятельность, инициативность, целеустремленность, самообладание, дисциплинированность эмоциональными качествами - впечатлительность, экспансивность, горячность, инертность, безразличие. Содержание чувств составляют устойчивые переживания отношения личности к тому, что она познает и делает. Охарактеризовать содержание личности курсанта означает сказать, что он любит, что ненавидит, чем гордится, чему радуется, чего стыдится, чему завидует.

  Содержательные качества личности курсанта наиболее ярко проявляются в его психических свойствах: в направленности, темпераменте, характере, способностях.

  В направленности выражается основное содержание личности курсанта. Содержание направленности личности основывается на содержании мировоззрения (знаний, взглядов, убеждений), мотивации деятельности (потребностей, мотивов, целей) и проявляется в его интересах, склонностях и идеалах. Содержанием знаний является система научных понятий, представлений о предмете.

  Потребности по содержанию делятся на материальные и духовные. Содержание мотивов зависит от преобладающих потребностей.

  Влечения, желания и хотения основываются на содержании материальных потребностей, интересы, склонности и идеалы основываются на содержании духовных потребностей.

  Мотивы характеризуются содержанием в зависимости от того, на что они направлены: на удовлетворение материальных или духовных потребностей.

  Темперамент обусловлен не только свойствами нервной системы, но и спецификой социальной среды, в которой рос и воспитывался курсант. Поэтому темперамент во многом определяет не только стиль, но и содержание деятельности курсанта, его духовный облик. Это означает, что содержательные качества его личности, обусловленные особенностями темперамента, поддаются изменению в процессе обучения и воспитания. Содержательная характеристика темперамента дается через описание особенностей его проявления в динамике поведения и деятельности.

  Характер курсанта по содержанию проявляется прежде всего в свойственной ему системе отношений: к окружающему миру, к деятельности, к другим людям, к самому себе. Характер необходимо оценивать также по проявлению в нем мотивационных, эмоциональных, волевых и интеллектуальных черт. Раскрытие содержания основных черт характера позволяет понять место этого свойства в общей структуре личности. Направленность личности определяет содержание мотивационных черт характера. Темперамент является динамической стороной характера и определяет его эмоциональные черты. Познавательные способности определяют интеллект. От характера же зависит, какие волевые стремления станут ведущими, какие волевые черты характера проявятся.

  Способности курсантов к одной и той же деятельности могут иметь различное-содержание благодаря индивидуальному своеобразию качеств, психических процессов и их сочетаний. Например, у одних курсантов в содержании математических способностей ведущими являются качества мышления, обеспечивающие операции абстрагирования и переноса. у других логичность и доказательность, у третьих - память на математические формулы и гибкое оперирование ими.

  В содержании личности в неразрывном единстве представлены общие, особенные и единичные качества.

  Общие - присущи всем людям и определяются общественными отношениями, образом жизни, нравственностью.

  Особенные - характеризуют специфические проявления личности курсантов, отличающие их от учащихся общеобразовательных школ, обусловленные характером учебно-воспитательного процесса, спецификой учебной и служебной деятельности.

  Единичные - характеризуют конкретного курсанта, его индивидуально-психологические и социально-психологические особенности. Уникальностъ социальной позиции человека, образа его жизни и жизненного пути порождает и уникальность его личности.

  Общие качества объединяются в понятие личность человека, особенные - личность курсанта, единичные - личность курсанта Иванова. В понятии личность курсанта в обобщенном виде представлены сложные психологические качества (нравственные, эстетические, военно-профессиональные, наиболее типичные для курсанта вуза МВД России и характеризующие его духовный облик (моральный, культурный и профессиональный).

  Ведущим слагаемым содержания личности курсанта являются его нравственные качества, моральный облик выражается в его отношении к другим людям, к деятельности (игре, учебе, труду), к самому себе, в степени соответствия поведения предъявляемым требованиям. Нравственность курсанта определяется его сознательностью, а также понятиями и представлениями о нормах морали, требованиях устава вуза МВД России, степенью превращения этих норм и требований в личностные взгляды и убеждения, характером его поведения и деятельности.

  Сознательность курсанта проявляется в его убежденности, глубоком понимании целей и задач вуза МВД России, добросовестной учебной деятельности, дисциплинированности. Сознательность проявляется также в его поведении, в принципиальной оценке своих поступков и поступков товарищей, непримиримости к нарушителям воинской дисциплины. Такой курсант проявляет настойчивость и добивается высоких результатов в учебе и службе, активен в общественной работе.

  Нравственное развитие курсантов включает формирование у каждого из них сознательности, честности, принципиальности, дисциплинированности, исполнительности, коллективизма, положительного отношения к учебной и служебной деятельности, своим товарищам, офицерам и преподавателям, чувства патриотизма, верности традициям учебного заведения.

  Эстетические качества курсанта являются важной содержательной характеристикой его личности. Культурный облик выражается в ценностном отношении к окружающему миру, культуре и искусству, проявляется в его чувствах, эстетическом восприятии, эмоциональной чувствительности. Во всех сферах культуры и искусства он должен идти в ногу с жизнью - заниматься художественным творчеством, читать художественную литературу, посещать музеи, выставки, театры, кино, просматривать телевизионные передачи, интересоваться спортом, туризмом и т.п.

  Профессиональные качества, являющиеся одним из слагаемых содержания личности курсанта, характеризуют уровень его профессиональной подготовленности и готовности к обучению в вузах МВД России. К таким качествам относятся быстрота ума, сообразительность, находчивость, наблюдательность, внимательность, смелость, решительность, инициативность, нервно-психическая устойчивость и другие, которые в единстве с профессиональными знаниями, навыками и умениями составляют личный жизненный опыт курсанта, способствуют успешному профессионально-личностному становлению.

  Следовательно, содержание личности курсанта проявляется, развивается и формируется в ходе его учебы, несения внутренней службы, то есть в процессе профессиональной деятельности. В содержании личности выражается жизненная позиция курсанта, его ум, чувства и воля, нравственный, культурный и профессиональный облик.

  Ведущим психическим свойством личности является направленность - сложившаяся система знаний, взглядов, убеждений, потребностей, мотивов, целей, которая определяется мировоззрением и мотивацией деятельности курсанта и проявляется в его интересах, склонностях и идеалах.

  Так, В.И. Варваров считает, что направленность - это центральное свойство личности, которое выражается в системе наиболее существенных, жизненно важных целей, составляющих личную целеустремленность, и обусловливается преобладающими потребностями, мотивами поведения и деятельности, мировоззрением человека.

  В психологической структуре направленности личности ведущее место занимают мировоззрение и мотивация деятельности. Все структурные элементы направленности личности находятся в сложной иерархической зависимости и в своей совокупности функционируют как целостная динамическая система.

  Важнейшим статическим элементом направленности личности курсанта является мировоззрение - устойчивая система научных знаний, убеждений и взглядов на окружающий мир, на различные явления природы и общества, на всю объективную действительность. Представляя собой совокупность знаний, убеждений и взглядов на природу и общество, происходящие в нем события, - отмечает Л.Ф. Железняк, - мировоззрение определяет жизненные стремления, характер и содержание потребностей, мотивы деятельности (90).

  Знания - это отражение в сознании курсанта предметов и явлений объективной действительности, законов природы и общества. Процесс овладения знаниями включает в себя ряд этапов: восприятие, осмысливание, запоминание, воспроизведение и применение на практике.

  Взгляды, как и знания, не являются еще достаточно прочным и стойким элементом направленности личности курсанта, они представляют собой переходную ступень от знаний к убеждениям.

  Убеждения - в психологическом плане устойчивый сплав познавательных, эмоциональных и волевых компонентов. Это знания и взгляды, проникнутые чувствами и волевыми устремлениями. Они имеют высокую силу внутреннего побуждения для личности. Система убеждений является чрезвычайно устойчивым мотивом, оказывающим влияние на его деятельность постоянно. Убеждения определяют эффективность деятельности в любых, самых сложных ситуациях учебной и служебной деятельности.

  Профессиональная убежденность - это глубоко обоснованная уверенность курсанта в высокой общественной и личной значимости профессии сотрудника правоохранительных органов, найденном в ней призвании. Профессиональные убеждения представляют собой мировоззренческий элемент профессиональной направленности личности. Такие убеждения создают прочную внутреннюю опору в учебной деятельности курсантов по подготовке к овладению этой профессией, побуждают их преодолевать трудности учебы в вузе.

  Направленность личности курсанта характеризуется также ценностными ориентациями - избирательным (положительным или отрицательным) отношением к материальным и духовным ценностям, которое определяется системой его знаний, взглядов, убеждений, потребностей, интересов, склонностей, идеалов, целей, установок, нравственных норм и принципов, и выражается в соответствующем поведении (одобрение или осуждение, согласие или критика).

  Ценности - предметы, явления и процессы окружающего мира, имеющие положительное или отрицательное ценностное значение для курсанта, определяемое не их свойствами самими по себе, а их вовлеченностью в сферу жизни, деятельности, поведения, общения и социальных отношений.

  Основой всех побуждений курсанта выступают потребности - переживание нужды в условиях и средствах своего существования как индивида и развития как личности. Они требуют своего удовлетворения, вызывают желания, стремления, эмоциональные состояния и поэтому побуждают курсантов ставить перед собой цели и проявлять активность в их достижении.

  Материальные потребности (первичные, простые): потребности в дыхании, воде, пище, одежде, жилище, самозащите, отдыхе и другие. Однако особенности профессиональной деятельности таковы, что далеко не всегда возможно полное удовлетворение материальных потребностей. Поэтому курсанты должны быть приучены к преодолению различных трудностей, которые неизбежно возникают в ходе учебной и профессиональной деятельности.

  К духовным потребностям (вторичным, сложным) относятся: потребности в углублении своих профессиональных знаний и умений, потребность в деятельности, общении с другими людьми, активном участии в жизни коллектива, потребность в самообразовании и самовоспитании, эстетические потребности.

  Отношение материальных и духовных потребностей определяет социальную зрелость курсанта. Духовные потребности являются ведущими и оказывают решающее влияние на учебную и служебную деятельность.

  На основе потребностей, под решающим воздействием мировоззрения, считает Л.Ф. Железняк, формируются мотивы, внутренние побудительные силы, определяющие содержание целей и характер деятельности по их достижению. В действиях и поступках потребности проявляются не непосредственно, а через мотивы. Мотив выступает как сила, побуждающая к действию.

  Мотивы деятельности и поведения выполняют смыслообразующую, побудительную, регуляторную функции. Они могут иметь широкое общественное значение. К ним относятся: любовь к своей Родине, чувство долга, готовность к обучению в вузе и освоению профессии сотрудника правоохранительных органов и другие. Эти мотивы всегда оказывают положительное влияние на действия и поступки курсантов.

  Мотивы могут иметь личный характер. К таким мотивам относятся: стремление успешно окончить вуз, стать высококвалифицированным сотрудником ОВД. Мотивы личного плана по своему содержанию могут носить общественно-полезный характер и тогда они усиливают общую положительную мотивацию деятельности и поведения курсантов.

  Однако мотивы личного плана могут и не иметь общественной ценности и даже носить антиобщественную направленность. Например, стремление уклониться от выполнения трудных и сложных заданий, стремление незаслуженно получить поощрение или внеочередное увольнение. Такого рода мотивы оказывают отрицательное влияние на деятельность и поведение курсанта.

  На основе знаний, взглядов, убеждений и простых мотивов: влечений, желаний и хотений, под влиянием духовных потребностей развиваются сложные формы мотивов: интересы, склонности и идеалы.

  Интерес - это проявление познавательных потребностей, избирательного отношения к предмету или явлению. Интерес порождает соответствующее сосредоточение внимания, мысли, воли, чувства и способствует развитию интеллектуальных качеств, склонностей и способностей у курсантов. Интересы характеризуются содержанием (на что они направлены), широтой (объемом), устойчивостью (длительностью) и действенностью. Наличие устойчивого интереса является одним из условий достижения поставленных перед собой целей.

  Во всем многообразии интересов курсантов ведущую роль играют профессиональные интересы. В них выражено положительное эмоциональное отношение к профессии в целом, к конкретной специальности сотрудника ОВД. Они способствуют тому, что курсант сосредоточивает все свое внимание во время занятий по изучаемым предметам профессиональной подготовки.

  Устойчивый интерес к профессии сотрудника правоохранительных органов, как правило, перерастает в склонность, проявляющуюся в виде постоянного стремления к совершенствованию своих специальных знаний.

  Склонность - это выраженная тенденция к постоянному участию в какой-либо деятельности. Склонность является очень сильным и устойчивым мотивом, побуждающим курсанта к преимущественному занятию определенной деятельностью. Склонность порождает любовь к выбранной профессии, позволяет достигать значительных успехов в учебной деятельности, помогает преодолевать трудности на пути к достижению намеченной цели.

  У курсантов могут проявляться различные склонности: склонность к занятию определенным видом спорта или участию в художественной самодеятельности, могут проявляться склонности и отрицательного содержания. Важно постоянно развивать склонности, которые полезны и имеют положительное, социально важное содержание. Склонности способствуют становлению и развитию способностей, позволяющих успешно осваивать программу обучения в вузе, овладевать профессией сотрудника правоохранительных органов.

  Идеал - это высшая цель личных устремлений. Обычно идеал выступает как положительный эмоционально окрашенный образ, зовущий пример. Это представление о том, что является совершенным, возвышенным, то, к чему курсант стремится.

  В процессе обучения и воспитания у курсантов развиваются профессиональные идеалы, в роли которых могут быть высокие нравственные и профессиональные качества или конкретный офицер, носитель этих качеств.

  Как показали наши исследования 127 курсантов, 85% из них имеют конкретный идеал, с которого они стремятся брать пример, на него хотят быть похожими. Многие курсанты в качестве своих идеалов называют выдающихся полководцев: А.В. Суворова (22%), Г.К. Жукова (25%), И.С. Конева (6%), исторических и литературных героев (14%), своих родителей (12%), родственников (5%), командиров (1%).

  В качестве идеала может выступить и собирательный образ, воплощающий в себе все лучшие черты: ум, волю, честь и достоинство, справедливость, профессионализм. Как показали исследования, 11% курсантов имеют собирательный образ. Однако 4% курсантов вообще не имеют идеала.

  Устойчивый идеал является важным мотивом, характеризующим целеустремленность курсанта. Он регулирует и направляет деятельность, поведение и развитие личности, оказывает большое влияние на формирование нравственных и профессиональных качеств, вызывает стремление к самосовершенствованию, к оценке своих действий и поступков с точки зрения их соответствия идеалу.

  Цель - это идеальное, мысленное предвосхищение результата деятельности. Система целей направляет и регулирует деятельность, показывает, к чему стремится курсант в своей жизни.

  Проведенные нами исследования показывают, что большинство курсантов ставят перед собой цели успешно окончить вуз, стать сотрудником ОВД с высоко развитыми нравственными, культурными и профессиональными качествами. По отношению к себе более частными целями являются: стать умным, волевым, честным, справедливым, понимающим других людей, способным быстро разбираться в трудных ситуациях.

  Курсанты, как правило, ставят перед собой как далекую цель -успешно окончить вуз, стать хорошо подготовленным сотрудником ОВД, так и близкие цели - подготовиться к семинару, зачету, экзамену.

  Сказанное выше можно подтвердить несколькими сводными данными, свидетельствующими об определенной субкультуре курсантов.

  В частности, на предложение подумать о времени, в котором они хотели бы жить, поступили такие ответы: до Октября 1917 года (5%), в годы ВОВ (1%), после войны и до перестройки (49%), сейчас (18%), когда в стране все наладится (27%).

  Значительными событиями XX века, по их мнению, являются: Великая Отечественная война (50%), полет в Космос (19%), развитие компьютерных технологий (18%), распад СССР, крах социалистической системы (12%), не ответили (чуть меньше 1%).

  К числу десяти выдающихся людей всех времен и народов курсанты отнесли: Петра I, Ленина, Наполеона, Пушкина, Сталина, Эйнштейна, Менделеева, Македонского, Ломоносова, Ньютона.

  Чтобы закончить свою характеристику внешних и внутренних обстоятельств, в которых происходит социальное взросление курсантов обратимся также к исследованию A.M. Люлюка Организационно-педагогические условия развития воспитательной системы вуза МВД, в котором автор указывает на специфику воспитательной системы вуза МВД: структурированность организации социального опыта курсантов, ежегодное значительное обновление переменного состава, сочетание двух временных перспектив: долговременного развития и циклической составляющей, отражающей ежегодные циклы учебно-профессиональной подготовки курсантов формирование ценностных ориентации курсантов, которое идет в трех направлениях: значимость ценностей либерально-гуманистического толка (уникальность и неприкосновенность человеческой личности) снижается, приверженность ценностям авторитаризма может усиливаться, значимость патриархально-патерналистских ценностей возрастает обособленность процессов организации социального опыта в рамках воспитательной системы (выполнение режимных требований к организации жизнедеятельности вуза, среднее время, проводимое вне вуза курсантами в течение недели, полнота выполнения уставных требований к ношению форменной одежды и правилам обращения к старшему по званию, сила и толщина субкультуры в коллективе курсантов), жесткая структурированность всех сторон организации социального опыта (способ пространственной организации отдельных архитектурных и ландшафтных элементов (в том числе их дифференциация), степень порядка и чистоты на территории учебного заведения, соблюдение установленного режима дня, уровень строевой подготовки учебных групп, соотношение дисциплинарной практики и латентных нарушений), преодоление физических трудностей (субъективное ощущение тяжести выполнения режима дня в целом, объективные показатели физической подготовленности), публичность организации быта и жизнедеятельности в вузе МВД, организация системы воспитательной работы и всей системы жизнедеятельности как ряда последовательных этапов (координация планов воспитательной работы с учебными планами (с основными этапами обучения), наличие различия в статусе курсантов, находящихся на разных этапах обучения, степень символической насыщенности мероприятий, связанных с переходом курсантов от одного обучения к другому).

  Источники: yv-gontar.io.ua, legas.com.ua, zrazok.pozovsud.com.ua

  Категория: Характеристики и рекомендации | Добавил: lundevg (27.06.2015)
  Просмотров: 1721 | Рейтинг: 0.0/0
  Всего комментариев: 0
  avatar