Главная » Статьи » Юрист рекомендует

Образец заполнения декларации про призначення житлової субсидії

Інформація для ЗМІ

Я усвідомлюю, що в разі подання мною у неповному обсязі або недостовірних відомостей про осіб, які зареєстровані (фактично проживають) у житловому приміщенні/будинку, їх доходи і витрати мені може бути відмовлено у призначенні житлової субсидії або припинено її надання. У такому разі зобов&rsquoязуюся повернути надміру перераховану (виплачену) суму житлової субсидії у подвійному розмірі.

________________ ____ __________ 20___ р.

(підпис заявника)

Примітка. Ця декларація заповнюється особою, на яку відкрито особовий рахунок із сплати житлово-комунальних послуг (особою, яка фактично сплачує вартість одержуваних послуг).

Інструкція про порядок заповнення бланків

13 березня 2015 |

Заяви про призначення житлової субсидії

Заяву заповнює особа, на яку відкрито особовий рахунок по сплаті житлово-комунальних послуг за місцем реєстрації. Особи, які орендують житло, додають до Заяви договір найму (оренди) житла.

При цьому, крім Заяви та Декларації, заборонено вимагати від громадян інші документи, довідки тощо.

У Заяві необхідно підкреслити, на які види послуг призначати субсидію (на оплату житлово-комунальних послуг та/або на придбання твердого палива та скрапленого газу). Якщо домогосподарство користується твердим паливом, скрапленим газом та комунальними послугами, необхідно підкреслити все.

У Заяві про призначення житлової субсидії також необхідно:

1) у графі Номер особового рахунку - вказати номер особового рахунку, який міститься у договорі про надання послуг, платіжному документі (квитанції, розрахунковій книжці) на оплату відповідної послуги

2) у графі Найменування організації, що надає послуги - вказати назву організації, що міститься у договорі про надання послуг, платіжному документі (квитанції, розрахунковій книжці) на оплату відповідної послуги

3) у графі Примітки зазначається наявність або відсутність засобів обліку, а саме є лічильник/немає лічильника.

Декларації про доходи і витрати осіб, які звернулися за призначенням житлової субсидії

У розділі І вказуються відомості про всіх осіб, зареєстрованих у житловому приміщенні (або фактично проживаючих - для осіб, які орендують житло і вказані у договорі оренди, або для індивідуальних забудовників, будинки яких не прийняті в експлуатацію), яким нараховується плата за житлово-комунальні послуги.

У розділі ІІ заповнюються відомості про всі види доходів (заробітна плата, пенсія, допомога (крім її частини, виплата якої здійснюється одноразово, зокрема, при народженні дитини), стипендія, грошове забезпечення, аліменти, виплати відповідно до умов цивільно-правового договору, доходи від підприємницької діяльності, здачі майна в оренду, від продажу майна та немайнових прав, сільськогосподарської продукції, дивіденди, проценти від розміщення депозитів тощо) осіб, зареєстрованих у житловому приміщенні (або фактично проживаючих, зазначених у договорі оренди), за попередній календарний рік (12 місяців 2014 року) без урахування податку з доходів фізичних осіб із зазначенням установи, організації, підприємства, де отримується дохід.

У розділі ІІІ вказується інформація про одноразову купівлю майна або оплату послуг протягом 12 місяців перед зверненням за призначенням субсидії на суму, яка на час купівлі (оплати) перевищує 50 тисяч гривень.

Бланк заявления для назначения жилищной субсидии, декларации, инструкция по их заполнению

Опубликовано: 1 Апрель, 2015

Департамент социальной защиты населения ХОГА напоминает жителям области о возможности получения государственной помощи на оплату жилищно-коммунальных услуг, которая предоставляется безналично, в виде жилищных субсидий .

Для этого нужно обратиться в управление социальной защиты населения по месту регистрации (для лиц, которые арендуют жилье - по фактическому месту жительства) для назначения жилищной субсидии или переслать по почте заполненные БЛАНКИ   заявления и декларации.

Семьям, которые получали субсидию в отопительный период 2014/2015 годов, субсидия на следующий период назначается на основании ранее поданных документов.

Ответы на дополнительные вопросы относительно назначения субсидий можно получить в местном управлении социальной защиты населения или по телефону правительственной «горячей линии» - 0 800 507 309.

Дополнительная информация о программе жилищных субсидий - на сайте Министерства социальной политики Украины mlsp.gov.u

НТМ - Новини Твого Мiста

С 1 мая оформить субсидию станет проще - необходимо будет заполнить только завление и декларацию, образцы которых каждая семья получит вместе со счетом за энергоносители за апрель.

Как правильно заполнить эти документы сообщает департамент социальной защиты населения Днепропетровской ОГА.

Заява про призначення житлової субсидії

1. Заяву заповнює особа, на яку відкрито особовий рахунок по сплаті житлово-комунальних послуг за місцем реєстрації (або особа, яка фактично сплачує вартість одержуваних послуг). Особи, які орендують житло, додають до Заяви договір найму (оренди) житла. При цьому, крім Заяви та Декларації, заборонено вимагати від громадян інші документи, довідки тощо.

2. У правому верхньому куті має бути зазначено назва місцевого управління соціального захисту населення, до якого подається Заява.

3. У заяві зазначаються відомості про особу: прізвище, ім’я по батькові, зареєстроване місце проживання (для орендарів – фактичне місце проживання) із зазначенням адреси житла: поштовий індекс, населений пункт, вулиця, номер будинку, квартири), контактний номер телефону, реквізити паспорта громадянина України (серія, номер, ким і коли виданий), реєстраційний номер облікової картки платника податків (ідентифікаційний номер).

4. У Заяві необхідно підкреслити, на які види послуг призначати субсидію:

- на оплату житлово-комунальних послуг

- на придбання твердого палива та скрапленого газу (у разі коли житлове приміщення не забезпечується електро-, тепло- або газопостачанням для опалення).

Якщо домогосподарство користується твердим паливом, скрапленим газом та комунальними послугами, необхідно підкреслити все.

5. У Заяві необхідно вказати відомості про житлово-комунальні послуги, якими користується сім’я, зокрема:

1) у графі „Номер особового рахунку” – номер особового рахунку, який міститься у договорі про надання послуг, платіжному документі (квитанції, розрахунковій книжці ) на оплату відповідної послуги

2) у графі „Найменування організації, що надає послуги” – назву організації, що міститься у договорі про надання послуг, платіжному документі (квитанції, розрахунковій книжці ) на оплату відповідної послуги

3) у графі „Примітки” зазначається наявність або відсутність засобів обліку, а саме: „є лічильник”або „немає лічильника”.

6. У Заяві необхідно відмітити, чи розглядати питання призначення субсидії комісією, створеною місцевими органами влади, що здійснюється на підставі обстеження умов проживання сім’ї.

7. Відомості, зазначені у Заяві, засвідчуються підписом особи, а також зазначається дата заповнення Заяви.

_______________________________________

(найменування структурного підрозділу

_______________________________________

з питань соціального захисту населення)

ЗАЯВА

про призначення житлової субсидії

Від________________________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові)

зареєстроване (для орендарів — фактичне) місце проживання: _____________________

_______________________________________________________________________

контактний телефон ______________________ паспорт: серія _____ № ____________

__________________________________________________ ___ __________ ___ р.

(ким і коли виданий)

реєстраційний номер облікової картки платника податків _________________________

Прошу призначити субсидію для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива (необхідне підкреслити).

Відомості про житлово-комунальні послуги, якими користуються особи, які зареєстровані (фактично проживають) у житловому приміщенні/будинку

Управління праці та соціального захисту населення виконкому Центрально-Міської районної у місті ради

Правовий путівник.

Інформація щодо порядку замовлення та отримання суб’єктами господарювання і громадянами послуг, що надаються органами місцевого самоврядування, місцевими органами виконавчої влади, суб’єктами господарювання усіх форм власності на території міста, з покроковим відображенням порядку виконання кожної послуги із зазначенням: переліку необхідних документів (зразків електронних бланків), місця їх подання, режиму роботи установи (закладу, підприємства), законодавчих та нормативних документів, вартості послуги (якщо плата за послугу передбачена чинними законодавством), терміну її виконання, розрахункового рахунку отримувача коштів за виконання послуги.

Відомості сформовані за установами, організаціями, підприємствами", які надають відповідні послуги в алфавітному порядку та можливістю сортувати інформацію за критеріями "За місцем звернення", "За виконавцем послуги".

У разі виникненні питань, пропозицій, щодо порядку отримання послуги Ви маєте можливість зі сторінки сайта, яка містить інформацію про порядок відповідної послуги, звернутися до відповідальної особи – представника підприємства, установи, закладу – її надавача та отримати відповідь на своє звернення у розділі "Центр звернень"на сайті.

Сподіваємося, що цей ресурс стане надійним та ефективним помічником у здійсненні господарської діяльності та вирішенні життєво важливих питань.

Як заповнити заяву на субсидію

2.04.2015, 16:03 Просмотров: 66069 Комментариев: 5

Зразки документів і порядок оформлення

Зразки заяв і декларацій, які необхідно заповнити при оформленні субсидій, опублікувала прес-служба Кременчуцького міськвиконкому за даними

Департаменту праці та соціального захисту населення.

Як правильно заповнити та подати документи для призначення житлової субсидії

Постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2015 року №106 Про удосконалення порядку надання житлових субсидій передбачено новий спрощений порядок надання житлових субсидій.

Вказаною Постановою передбачено, що підприємствами, які надають послуги з газопостачання, електропостачання та централізованого опалення до 15 квітня та до 1 листопада 2015 року, будуть доставлені до споживачів бланки заяв про призначення житлової субсидії та декларації про доходи і витрати осіб, які звернулися за призначенням житлової субсидії, для перевірки права на призначення субсидії.

Заяву про призначення житлової субсидії та декларацію про доходи і витрати осіб, які звертаються за призначенням житлової субсидії, заповнює особа, на яку відкрито особовий рахунок по сплаті житлово-комунальних послуг за місцем реєстрації.

Особи, які орендують житло, додають до Заяви договір найму (оренди) житла.

Крім Заяви та Декларації, заборонено вимагати від громадян інші документи, довідки тощо.

Як правильно заповнити заяву про призначення житлової субсидії

У Заяві необхідно підкреслити, на які види послуг призначати субсидію (на оплату житлово-комунальних послуг та/або на придбання твердого палива та скрапленого газу).

Якщо домогосподарство користується твердим паливом, скрапленим газом та комунальними послугами, необхідно підкреслити все.

У Заяві про призначення житлової субсидії також необхідно:

1) у графі Номер особового рахунку - вказати номер особового рахунку, який міститься у договорі про надання послуг, платіжному документі (квитанції, розрахунковій книжці) на оплату відповідної послуги

2) у графі Найменування організації, що надає послуги - вказати назву організації, що міститься у договорі про надання послуг, платіжному документі (квитанції, розрахунковій книжці) на оплату відповідної послуги

3) у графі Примітки - зазначається наявність або відсутність засобів обліку, а саме є лічильник/немає лічильника.

Зразок заповнення Заяви для мешканців Крюкова

1) індивідуальний будинок

Источники: www.kharkivoda.gov.ua, www.chernobyl.kh.ua, ntm.net.ua, www.krogerc.info, www.telegraf.in.ua

Категория: Юрист рекомендует | Добавил: lundevg (15.08.2015)
Просмотров: 263 | Рейтинг: 0.0/0
Всего комментариев: 0
avatar