Главная » Статьи » Исковое производство

Образцы исковых заявлений на алименты

Образец заявления на алименты

17 октября 2012

Заявление подается в суд по месту прописки либо женщины, либо мужчины.

Если вы подаете заявление по месту прописки бывшего супруга то, должны быть точно уверены в этих данных. В противном случае судья после проверки прописки в адресном бюро, вернет ваше заявление.

Исковое заявление на алименты составляется на украинском языке.

Образец

Відповідач:

Іванов Іван Іванович,

зареєстрований та проживає за адресою:

Код почтового відділення, м. Київ,

пр. Кірова, буд. 95, кв. 47

тел.(068) 111-11-11.

Ціна позову - 10000,00 грн.

ПОЗОВНА ЗАЯВА

Про стягнення аліментів на утримання неповнолітньої дитини

Я, позивач - Петрова Марія Іванівна, зареєструвала шлюб з відповідачем 13 липня 1996 року, що підтверджує свідоцтво про одруження (копія якого додається), серії І-КИ № 056998, що видане відділом реєстрації актів громадянського стану виконкому Жовтневої районної ради м. Києва, актовий запис за № 478 від 13 липня 1996 року.

Шлюб між позивачкою та відповідачем було розірвано, що підтверджує свідоцтво про розірвання шлюбу (копія якого додається), серії І-КИ № 077500, що видане відділом реєстрації актів цивільного стану Кiровського районного управління юстиції м. Києва, актова запис за № 234 від 26 вересня 2004 року. Після розірвання шлюбу прізвища: позивачки - Петрова, відповідача - Іванов.

Від шлюбу з відповідачем маю: неповнолітню дитину - сина Іванова Олександра Івановича, 22 серпня 2002 року народження, який народився у м. Києві, що підтверджує свідоцтво про народження дитини (копія якого додається), серії І-КИ № 890150, що видане відділом реєстрації актів громадянського стану Кiровського районного управління юстиції м. Києва, актова запис за № 877 від 26 вересня 2002 року.

По документам та фактично, позивачка для дитини - мати, а відповідач - батько.

Син проживає разом зі мною, що підтверджує довідка з місця проживання позивачки разом з дитиною (оригінал якої додається).

Зі свого боку, я прикладаю усі зусилля для забезпечення потреб дитини, але це не дозволяє мені повністю забезпечити та задовольнити потреби неповнолітнього сина на його повноцінне харчування, купівлю необхідного дитячого одягу та взуття, ліків у разі хвороби, та на інші життєві потреби дитини.

Відповідач не вважає за потрібне утримувати свого неповнолітнього сина.

На мої неодноразові прохання та вимоги до відповідача про сплату аліментів на утримання його неповнолітньої дитини, він не звертає ніякої уваги.

Тому я на законних підставах, згідно ч.3 ст. 181 Сімейного Кодексу України, вимагаю щоб відповідач сплачував аліменти на утримання його неповнолітнього сина на підставі відповідного рішення суду. При цьому, відповідач працездатна особа, може надавати матеріальну допомогу і є батьком дитини.

Відповідно до ст. 180 Сімейного Кодексу України, відповідач зобов&rsquoязаний утримувати свого сина до досягнення ним повноліття.

Згідно ст. 182 Сімейного Кодексу України, мінімальний розмір аліментів на одну дитину встановлено законом. Він складає 30% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку.

Відповідно до ст. 191 Сімейного Кодексу України аліменти на утримання дитини присуджуються за рішенням суду від дня пред&rsquoявлення позову.

Позивачка звільнена від сплати судового збору відповідно до статті 5 Закону України Про судовий збір.

На підставі викладеного, керуючись ст. 180, ч.3 ст.181,182,183,191 Сімейного Кодексу України,-

ПРОШУ СУД:

 1. Стягнути з відповідача - Іванова Івана Івановича на мою користь аліменти на утримання неповнолітньої дитини - сина Іванова Олександра Івановича, 22 серпня 2002 року народження, щомісяця, з дня пред&rsquoявлення мною позову, у розмірі ¼ з усіх видів його заробітку (доходу), але не менш 30% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку на місяць, до досягнення дитиною повноліття.

Додатки:

 1. Копія свідоцтва про одруження на 1 арк.
 2. Копія свідоцтва про народження сина на 1 арк.
 3. Копія свідоцтва про розірвання шлюбу на 1 арк.
 4. Оригінал довідки з місця проживання позивачки разом з дитиною на 1 арк.
 5. Ксерокопія паспорта позивачки на 1 арк.
 6. Копія довідки про присвоєння позивачці ідентифікаційного номера на 1 арк.
 7. Копія позовної заяви для відповідача на 2 арк. та усіх додатків до неї на 6 арк.

25 липня 2012 року ____подпись______ Петрова М.І.

Можно добавить к списку документов, если есть:

 1. Ксерокопія паспорта відповідача на 1 арк.
 2. Копія довідки про присвоєння відповідачу ідентифікаційного номера на 1 арк.

Подавать заявление надо в суд в приемные дни.

Приложения прикрепите к заявлению в том же порядке, который написан в конце заявления.

Заявление с приложениями распечатаете в трёх экземплярах: с первым будет работать судья, второе отправят ответчику, третье вы оставляете себе. На этом последнем экземпляре поставят печать с датой приема заявления.

Также вам скажут телефон или номер кабинета, где сообщат фамилию и имя судьи, которая будет вести ваше дело.

Источники информации

 • Консультация с адвокатом.
 • Автор статьи: Надежда Смидович. Специально для Клумбы.

  Исковое заявление на алименты: образец заполнения

  Денежные средства, выплачиваемые на содержание и питание в добровольной или принудительной формах, называются алиментами. Пример - алименты, выплачиваемые родителями несовершеннолетним детям либо взрослыми детьми пожилым родителям. Если плательщику и получателю удалось договориться и заключить соглашение, то эта процедура носит добровольный характер. По закону, граждане обязаны выплачивать алименты, и при невыполнении вопрос их перечисления разрешается в судебном порядке. В этом случае необходимо заявление на подачу алиментов.

  Алиментные обязательства и их исчисление

  Семейный кодекс Российской Федерации предусматривает определенные обязанности супругов, родителей и детей, других членов семьи: содержание несовершеннолетних детей, родителей, детей без попечения родителей, супругов, иных родственников.

  Алиментные обязательства появляются только при законных семейных отношениях. Денежные средства на содержание одного из членов семьи выплачиваются лишь при выполнении всех перечисленных ниже условий:

  1. Семейная связь.
  2. Необходимость в помощи.
  3. Нетрудоспособность.
  4. Возможность предоставления содержания.
  5. Акт об установлении обязанности уплаты денежных средств.

  Существуют различные способы исчисления алиментного содержания, каждый из которых применяется в зависимости от ситуации. Наиболее распространенным и универсальным является способ ежемесячных долевых выплат. Размер выплаты рассчитывается в долях (процентах) к заработной плате (другому доходу) плательщика. Если плательщик имеет непостоянный заработок, то применяется другой способ - периодическая выплата в установленной сумме. Наряду с этим существует единовременная выплата, которая применяется, если дальнейшие выплаты оказываются невозможными. Другой способ - путем жилого имущества. Этот способ удобен в случае заинтересованности получателя в его использовании. Кроме того, на практике имеют место смешанные виды выплат, сочетающие каждый из отдельных видов исчислений.

  Судебный процесс взыскания

  Судебный процесс начинается с заявления на подачу алиментов. Иск подается в суд по месту жительства одного из лиц. Согласно статьям 106-120 Семейного кодекса РФ, взыскание осуществляется при отсутствии составленного ранее соглашения, без ограничений в сроках, в размере, установленном судом, с возможностью определения задолженности и индексации. При этом предусмотрена ответственность за выплату, а также обязанность информировать об изменениях в трудоустройстве, выезде на другое место проживания, переезде в иное государство. При изменении семейного положения или финансовой ситуации одной из сторон суд имеет право изменить размер или даже полностью освободить сторону от уплаты алиментов.

  Алиментные обязательства при наличии добровольного соглашения прекращаются в случае смерти одной из сторон или после окончания срока действия вышеупомянутого соглашения. При судебном процессе выплаты прекращаются при наступлении совершеннолетнего возраста, при усыновлении ребенка, для которого предназначалось это взыскание, в случае возобновления трудоспособности или вступления нетрудоспособного лица в брак, при смерти получателя или плательщика.

  Алименты: образец составления заявлений

  Заявления на выплату алиментов представляют собой бланк с определенными данными.

  Иск на подачу алиментов, образец его заполнения включает в себя название суда, полное имя и адрес места жительства истца и ответчика, описание обстоятельств о данном взыскании, перечень прилагающихся дополнительных документов.

  К ним относятся: свидетельство о рождении, свидетельство о расторжении брака, справка с паспортного стола, документ, подтверждающий нетрудоспособность и пр.

  Образец заявления содержит дату и подпись. Составляются три копии иска: для предъявления двух из них в суд и одной - для истца.

  Судебный процесс заканчивается вынесением судебного приказа или решения. Решение суда о взыскании алиментов исполняется без промедления или может быть обжаловано в течение 30 дней. Неуплата алиментов грозит уголовной ответственностью согласно ст. 157 Уголовного кодекса РФ.

  Согласно законодательству, гражданская ответственность при несвоевременных выплатах обязывает выплачивать неустойку.

  Примеры заявления на выплату по содержанию детей, родителей и иных родственников установлены Семейным кодексом РФ. Истец в этих случаях не должен оплачивать госпошлину. Размер отчислений устанавливает суд, если стороны не смогли договориться. Рассчитывая размер, учитывают следующие факторы: финансовое положение, семейный статус, существующие обязательства, иждивенцы, существующие источники доходов. Поэтому образец заявления обязательно имеет указание суммы взыскания с ответчика в пользу истца, учитывая все перечисленные обстоятельства.

  Рекомендуем к прочтению:

  Образец оформления искового заявления о взыскании алиментов

  Алименты - обязательные ежемесячные денежные выплаты, назначаемые в пользу несовершеннолетнего ребенка и выплачиваемые ему одним из родителей, не проживающим совместно с ребенком или не принимающим участия в его воспитании.

  Один из способов получения алиментов со второго родителя - обращение с исковым заявлением в суд. Иск о взыскании алиментов подается в мировой суд, находящийся по месту жительства ответчика . Если таковое неизвестно, то истец может подать заявление по известному месту последнего нахождения ответчика или его имущества.

  Законодательством предусмотрен определенный размер алиментов, взыскиваемых с плательщика. Размер алиментов зависит от количества совместных детей (1/4 всех доходов на одного ребенка, 1/3 на двух детей и 1/2 на трех и более) и может устанавливаться как в долевом отношении, так и в фиксированном размере. что определяется характером получаемого плательщиком дохода, а также другими факторами. Следовательно, в исковом заявлении нужно обязательно указать, какую сумму истец желает взыскать с ответчика.

  Подача искового заявления с требованием о взыскании алиментов госпошлиной не облагается, поскольку Налоговым кодексом истцы при подаче заявлений с требованиями о назначении алиментов от уплаты госпошлины освобождаются. Освобождение истцов по данной категории дел от уплаты госпошлины является разновидностью налоговых льгот.

  Также в исковом заявлении обязательно нужно указать был ли зарегистрирован брак с ответчиком, и признал ли ответчик ребенка. Доказательства заявляемых требований при подаче искового заявления в данной категории дел приводить не нужно, поскольку уплата алиментов на нужды ребенка - задача родителей, которая установлена законодательством.

  В заявлении необходимо указать дату, с которой будут уплачиваться алименты ответчиком. Как правило, в качестве такой даты указывается день подачи заявления.

  Примерная форма искового заявления для категории дел о взыскании алиментов

  В_________________

  (Наименование мирового суда с

  указанием номера судебного участка)

  города_____________

  Истец:_____________

  (Указать полные Ф.И.О заявителя,

  адрес, контактный телефон)

  Ответчик:_____________

  (указать полные Ф.И.О ответчика,

  адрес, контактный телефон)

  Исковое заявление о взыскании алиментов

  Я, (Ф.И.О.) и ответчик (Ф.И.О. ответчика) имеем совместного ребенка (Ф.И.О. ребенка и дата рождения).

  (Далее необходимо указать,была ли официальная регистрация брака, а также был ли он расторгнут впоследствии. Указать дату заключения брака и дату расторжения брака, а при отсутствии брака указать, был ли признан ребенок ответчиком в надлежащем порядке).

  Наш общий ребенок проживает исключительно со мной. Ответчик проживает в другом месте и участия в воспитании и содержании общего ребенка не принимает. Ребенок содержится мной на собственный доходы, ответчик материальной помощи не оказывает,хотя и не имеет иных детей, а также прочих обязательств, не позволяющих ему оказывать материальную помощь нашему совместному ребенку.

  Установить размер и порядок уплаты алиментов ответчиком посредством соглашения не представляется возможным, ответчик от своей обязанности уклоняется и заключать соглашения отказывается.

  Руководствуясь нормами Семейного и Гражданского процессуального кодексов,

  Прошу:

  1)Обязать ответчика (Ф.И.О. ответчика) выплачивать ежемесячно алименты в размере ___ (указать долю в зависимости от количества детей) от всех получаемых им доходов за исключением тех, из которых не производятся отчисления, на содержание нашего общего ребенка, не достигшего возраста совершеннолетия (Ф.И.О. ребенка и дата рождения) с момента подачи данного заявления (дата подачи).

  К исковому заявлению прилагаю следующий перечень документов:

  1)Копия искового заявления для ответчика.

  2)Копия свидетельства о рождении ребенка.(+еще одна копия для ответчика).

  3)Справка с места жительства истца, подтверждающая факт проживания с ним ребенка.

  4)Свидетельство о заключении и расторжении брака (если заключался брак).

  5)Справка о доходах ответчика, подтверждающая его возможность уплачивать алименты (если имеется).

  Образец искового заявления на взыскание алиментов

  В ___________________ районный

  (наименование суда)

  (городской) суд г. ___________

  Истец: _______________________

  (Ф.И.О. адрес заявителя)

  Ответчик: ____________________

  ________________ я вступил(а) в брак с _________________________

  (дата) (Ф.И.О. и адрес супруга)

  и проживал(ю) с ней (ним) совместно __________________________________

  ______________________________________________________________________

  (указать месяц, год, до которого жили вместе если брак уже

  расторгнут, то сообщить число, год расторжения)

  От брака у нас имеется(ются) ребенок (дети) _____________________

  ______________________________________________________________________

  (имя, число, месяц, год его(их) рождения)

  Ребенок (дети) находится(ятся) на иждивении у меня, супруг(а)

  в мою пользу алименты на _____________________________________________

  (имя и дата рождения каждого ребенка)

  Составление иска о взыскании алиментов в Украине. Практические рекомендации.

  Чтобы узнать порядок взыскания алиментов в вашем случае свяжитесь с нами:

  тел: +38 099 071 81 22,

  e-mail: Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript .

  Термин «алименты » происходит от латинского слова alimentum — пища, продовольствие. В Семейном кодексе Украины алиментами именуются средства, предназначенные для содержания ребенка, которые платит один из родителей. В данном нормативно-правовом акте, в статьях 180 и 199, закреплены нормы, обязывающие родителей материально обеспечивать проживание своих детей до их совершеннолетия, а в случае, когда сын или дочь продолжают учебу, – до достижения ими 23 лет.

  Многие добровольно исполняют свой родительский долг, но что делать, если у вас другой случай? Взыскать алименты в Украине поможет суд.

  Мы всегда рады оказать вам юридические услуги с целью взыскания алиментов в Украине. Юрист поможет взыскать максимальную, в вашем случае, сумму алиментов на ребенка, профессионально составит иск о взыскании алиментов, представит ваши интересы в суде или по вашему поручению самостоятельно решит эту проблему. Но если нет возможности обратиться к юристу за помощью, следуйте нашим рекомендациям.

  Составление искового заявления о взыскании алиментов на ребенка

  Исковое заявление о взыскании алиментов на ребенка состоит из следующих частей:

  • шапка

  • название

  • вступительная часть

  • аргументационная часть

  • заключительная часть

  • просительная часть

  • указание прилагаемых документов

  • дата и подпись

  Заявление о взыскании алиментов на ребенка составляется на украинском языке и должно быть напечатано. Иначе его могут не принять. Иск подается в суд вместе с прилагаемыми документами в двух экземплярах. Один экземпляр искового заявления о взыскании алиментов на ребенка останется в суде, второй – секретарь судьи отправит ответчику по почте.

  Если ответчиков больше чем один, необходимо подготовить по комплекту документов для каждого из них.

  В какой суд подавать исковое заявление о взыскании алиментов в Украине?

  Спор о взыскании алиментов в Украине рассматривается в местном районном суде. Родитель, который воспитывает ребенка, может подать иск о взыскании алиментов в суд своего района (города), или же направить иск в суд по месту жительства второго родителя (ответчика).

  Если решите подавать заявление о взыскании алиментов на ребенка в свой районный суд, для верности в заключительной части иска необходимо сослаться на статью 110 Гражданского процессуального кодекса Украины.

  Адрес суда и правильное его название можно узнать на нашем сайте или в городской телефонной справке.

  В шапке заявления о взыскании алиментов на детей следует указать название суда и его адрес. Напишите ФИО, адрес и телефон истца и ответчика. Важно указать адрес сторон (истца и ответчика) в полной форме включая индекс. Иногда отсутствие индекса расценивается работниками канцелярии суда как грубая ошибка, и без ее исправления они отказываются принять документы.

  Истцом считается инициатор разбирательства, тот, кто подает исковое заявление о взыскании алиментов на ребенка. Ответчиком является второй родитель, который не принимает участия в материальном обеспечении ребенка, и будет платить алименты.

  Название документа. Исковое заявление о взыскании алиментов на ребенка.

  Вступительная часть. Здесь нужно указать, что у вас с ответчиком есть общий ребенок, который проживает с вами. Напишите ФИО и дату рождения ребенка.

  В аргументационной части напишите о том, что ответчик не участвует в содержании ребенка или его участие недостаточно, что он не платит алименты добровольно. Также желательно указать место работы ответчика.

  Алименты в Украине начисляются со дня подачи в суд иска о взыскании алиментов на ребенка.

  Взыскание алиментов на ребенка за прошедшее время. Если есть доказательства, что вы уже предпринимали действия для взыскания алиментов на ребенка (например, писали ответчику письма, или обращались к его работодателю, или другие доказательства), но ответчик увиливал и не платил алименты на ребенка добровольно, это нужно указать в заявлении, а копии подтверждающих документов предоставить суду. Если о ваших попытках могут рассказать свидетели, их необходимо вызвать в суд для дачи показаний в судебном заседании. В таком случае у вас будут основания просить взыскания алиментов на ребенка за прошедшее время.

  Способ оплаты алиментов в Украине. Родитель, который проживает отдельно, имеет право оказывать материальную помощь (платить алименты) деньгами или в натуральной форме. Важно написать, в какой форме вы желаете получать алименты на детей.

  Обратите внимание также на следующее. Если вы желаете получать алименты на ребенка деньгами, необходимо выбрать способ определения денежной суммы будущих алиментов.

  В Украине существует два способа определения денежной суммы алиментов на детей.

  Первый способ – сумма алиментов на ребенка соответствует части (%) от всех заработков ответчика. Например - 25 % от зарплаты. Второй способ – количество алиментов на ребенка определяется в твердой денежной сумме. Например, 1000 грн. в месяц.

  Способ оплаты и сумма алиментов устанавливаются судом в решении о взыскании алиментов на ребенка. Однако в своем исковом заявлении вы имеете право просить суд взыскать алименты на ребенка в определенной форме и размере.

  Еще несколько деталей. Если у ответчика есть постоянная официальная зарплата, целесообразно просить определить размер алиментов на ребенка в части (процент) от всех его доходов. В действующем законодательстве Украины отсутствует правило, по которому определялся бы размер части от дохода родителя, которую необходимо отчислять в качестве алиментов на ребенка. Обычно пользуются привычной, оставшейся с прошедших времен схемой: на одного ребенка выплачивается 1/4 заработка, на двух детей - 1/3 заработка, на трех и больше детей - 1/2 заработка. Максимальный размер алиментов на ребенка в Украине не установлен, но согласно Закону Украины «О исполнительном производстве» с должника недозволено взыскивать больше чем 50% зарплаты. В то же время Семейным кодексом Украины установлено, что во всех случаях «размер алиментов не может быть меньше чем тридцать процентов прожиточного минимума для ребенка определенного возраста» - эту формулировку необходимо вписать в исковом заявление.

  Если же доход ответчика периодичен, зарплата не официальная или размер заработка невозможно определить, лучше получать алименты в твердой денежной сумме. Укажите нужную сумму.

  Если есть возможность получить справку о заработной плате с места работы ответчика, приложите ее к заявлению. Когда такой возможности нет, в иске следует отметить следующее: «У меня нет возможности предоставить информацию о размере заработка ответчика, в связи с тем, что согласно ст. 10 Закона Украины «О доступе к публичной информации», запрещается доступ посторонних лиц к сведениям о другом лице, собранным в соответствии с действующим законодательством государственными органами, организациями и должностными лицами».

  Судебный сбор.

  При обращении в суд часто нужно оплачивать судебный сбор. Но лицам, которые обращаются в суд с исковым заявлением о взыскании алиментов, предоставляются льготы, и они освобождаются от уплаты судебного сбора на основании п.п. 3 ч. 1 ст. 5 Закона Украины «О судебном сборе». Упомянутую статью нормативно-правового акта нужно указать в исковом заявлении о взыскании алиментов на ребенка, чтобы суд ненароком не оставил ваш иск без движения.

  В заключительной части указывается приблизительно следующее: «На основании вышеизложенного и руководствуясь статьями 180, 183 (если вы решили получать алименты в виде процента от доходов) или 184 (если вы хотите получать алименты в твердой денежную сумму) Семейного кодекса Украины и ст.110 (если подаете иск в суд своего района) Гражданского процессуального кодекса Украины», а дальше пишете слово «прошу» посредине листа. И лаконично сформулируйте свою просьбу, ничего не сокращая.

  Ниже необходимо перечислить все документы, которые подтверждают обстоятельства изложенные в иске о взыскании алиментов. Во избежание лишних проблем, подавайте в суд лишь копии этих документов.

  К иску о взыскании алиментов на детей нужно приложить следующие документы:

  1. Копию свидетельства о рождении ребенка

  2. Копию собственного паспорта

  3. Справку о месте проживания ребенка

  4. Если вы разведены с отцом (матерью) ребенка, подайте копию свидетельства о расторжении брака

  5. Другие документы, обосновывающие форму и сумму алиментов.

  Исковое заявление, вместе со всеми доказательствами, подается в канцелярию суда. Сделайте лишнюю копию иска и попросите, чтобы работник канцелярии поставил на нем отметку о принятии. Копия иска с отметкой, в случае необходимости, послужит доказательством того, что вы подали иск.

  Используя эту статью, вы сможете самостоятельно подготовить иск и подать на алименты в Украине. Но все же рекомендую обсудить вашу ситуацию с юристом. Благодаря своему успешному опыту специалист поможет определить оптимальный размер и форму алиментов именно для вашей ситуации, а также расскажет, какие доказательства следует приложить к иску, дабы суд установил максимальный размер алиментов. В данном случае информация, полученная во время юридической консультации – это выгодное приобретение, которое в ближайшем будущем принесет доход. Желаю вам удачи!

  Договориться о встрече с юристом можно, позвонив по телефону:

  Источники: klumba.com, orazvodah.ru, razvodimsja.com, sutyagi.ru, yurposlugi.com.ua

  Категория: Исковое производство | Добавил: lundevg (17.07.2015)
  Просмотров: 161 | Рейтинг: 0.0/0
  Всего комментариев: 0
  avatar