Главная » Статьи » Документы учредителей

Устав тоо образец

Образец Устава ТОО с одним учредителем

ЖАУАПКЕРШІЛІГІ  ШЕКТЕУЛІ

Алматы 2011 ж.

1.                ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР

1.1.   « ________________ » Жауапкершілігі  шектеулі серіктестігі бұдан былай Серіктестік деп аталады да, Қазакстан Республикасының заңдары, кәсіпорындардың шаруашылық қызметтерін реттейтін заң актілері бойынша заңды тұлға болып табылады.

1.2.   « ________________ » ЖШС шағын кәсіпкерліктің субъектісі ретінде кұрылады, серіктестік орташа жылдық жұмысшылар саны елу адамнан аспайтын және активтердің жалпы құны жылына орта есеппен 60 мыңдык айлық есептік көрсеткіштен аспайтын шағын кәсіпкерлік субьектісі болып табылады.

1.3.   Серіктестіктің фирмалық атауы:

қазақ тілінде:  « ________________ » Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі.

1.4.         Орыс тілінде: Товарищество с ограниченной ответственностью «________________ ». Серіктестіктің орналасқан жері: Қазақстан  Республикасы, 010000, Астана қ. көшесі, ___ үй.

1.5.   Серіктестіктің қызмет мерзімі шектеусіз.

2.    СЕРІКТЕСТІКТІҢ ҚҰРЫЛТАЙШЫСЫ

2.1        Серіктестіктің құрылтайшысы (бұдан былай мәтін бойынша қатысушы):

ФИО, 22.11.1965 ж.т. жеке куәлік № _____________, ҚР ӘМ, 29.04.2010 жылы берілген, мекен-жайы: Астана қаласы, ________көшесі, ____үй, ____ пәтер.

3       СЕРІКТЕСТІКТІҢ ЗАНДЫ МӘРТЕБЕСІ

3.1.                         Серіктестік мемлекеттік тіркеуден өткен  сәттен бастап заңды тұлғаның құқығына ие болады.

3.2.                         Серіктестіктің мөрі, дербес балансы, банктерде есеп-шоттары болады.

3.3.                         Серіктестік өзінің қызметтік мақсаттарына жету үшін өзінің атынан  шарт жасауға құқығына мүліктік  және жеке  мүліктік кұқықтар мен міндеттерге ие болады, сотта жауапкер және талапкер бола алады.

3.4.                         Серіктестік республика аумағында және шетелдерде филиалдар, өкілдіктер кұра алады, басқа да заңды тұлғалармен бірлестіктерге /одақтарға/ кіруге, және де басқа да заңды тұлғалардың құрылтайшысы болуға кұқығы бар.

3.5.                         Серіктестік өзінің міндеттері бойынша барлық тиісті мүліктерімен жауапты. Мемлекет Серіктестіктің  қарыздарына жауапты болмайды. Серіктестік мемлекет қарыздарына жауапты болмайды. Серіктестік өздерінің құрылтайшысының міндетіне заңдармен қарастырылған  кездерден басқа кезендерде жауапты  емес. Серіктестік қатысушысы оның міндеті  бойынша жауап  бермейді және  серіктестік қызметімен байланысты кұрылтайшының салған салым бөлігі шегінде жауапты.

3.6.                         Серіктестік қолданылып жүрген заңдарға сәйкес облигация шығара алады.

3.7.                         Мемлекеттік органдар серіктестік қызметіне қатысуға құқығы жоқ. Мемелекеттік кәсіпорындар  мемлекет келісімімен өкілетті органдар арқылы  серіктестіктің қатысушылары  бола  алады. Егер заң актілермен өзгеше көзделмесе меншік  иесінің рұқсатымен мекемелер Серіктестіктің қатысушылары бола алады.

4.      СЕРІКТЕСТІК ҚАТЫСУШЫСЫНЫҢ ҚҰҚЫҚТАРЫ МЕН МІНДЕТТЕРІ

4.1.   Серіктестіктің қатысушысы:

-                серіктестік ісін басқаруға осы Жарғымен айқындалған тәртіпте қатысуға

-                серіктестіктің қызметі туралы ақпарат алуға және оның бухгалтерлік құжаттарымен танысуға

-                қолданып жүрген заңдарға шешіміне сәйкес Серіктестіктің қызметінен кіріс алуға

-                серіктестік тараган кезде кредиторлармен есеп айрысқаннан кейін мүлік бөлігінің құнын немесе заттай алуға

4.2.   Серіктестіктің қатысушысы қолданыстағы заңдарға сәйкес басқа да құқықтарға ие бола алады.

4.3.   Серіктестіктің қатысушысы: серіктестіктің жарғы капиталына құрылтай құжаттарымен көзделген тәртіпте, мөлшерлерде, мерзімдерде салым салуға

4.4.   Серіктестік қатысушысы қолданып жүрген зандарға сәйкес басқа да міндеттерге ие болады.

5.      СЕРІКТЕСТІК ҚЫЗМЕТІНІҢ МАҚСАТЫ МЕН ТҮРЛЕРІ

5.1.   Серіктестік қызметінің негізгі мақсаты кіріс алу болып табылады.

5.2.   Серіктестік қызметінің түрлері:

-                сауда-сатып алу қызметі

-                тұрғындарға тұрмыстық қызмет көрсету

-                халық пайдаланатын және өнеркәсіп тауарларын сатып алу және сату, өндіру

-                халық тұтынатын тауарлардың көтерме және бөлшек саудасы

-                қоғамдық тамақтану орындарын, азық- түлік дүкендерін ашу және пайдалану

-                сауда үйлерін, шағын және супермаркеттерді  ашу және пайдалану

-                маркетинг, инжиниринг, менеджмент, лизинг, «ноу-хау»

-                коммерциялық көрмелер, жәрмеңке және аукциондарды ұйымдастыру және өткізу

-                ауыл шаруашылық шикізаты мен тірі малдардың көтерме саудасы

-                фармацевтік және медициналық  қызмет

-                құрылыс жобалау және құрылымдау

-                инженерлік жүйелер мен желілерді жобалау

-                жобаның арнайы бөлімдерін әзірлеу

-                технологиялық жобалау:

-                сарапшылық жұмыстар

-                құрылыс үшін іздестіру жұмыстары

-                жолдарды салу, күрделі және ағымдағы жөндеу

-                ғимараттар салу

-                жиналмалы құрылымдарды жинақтау және орнату

-                сүт өнімдерін, жұмыртқа, азық-түлік майлардың көтерме  саудасы

-                алкогольсіз сусындарды қоса алғанда, азық-түлік өнімдерінің бөлшек саудасы

-                сыртқы экономикалық  қызмет

-                алкогольсіз сусындарды қоса алғанда, азық-түлік өнімдерінің көтерме саудасы

-                көкөністер мен жемістердің көтерме саудасы

-                ауыл шаруашылық өнімін сатып алу, өткізу

-                кәсіпорындарды басқару

-                баспа нысандарын   әзірлеу

-                құрал-сайман жасау

-                жеңіл металдардан қаптырма жасау

-                жарнама- ақпараттық және баспалық қызмет

-                делдалдық және сауда- коммерциялық қызмет

-                жылжымайтын мүлікті сату және сатып алу

-                экспорттық - импорттық операциялар

-                ұйымдар мен тұрғындарға тұрмыстық қызмет көрсету

-                қонақ үй шаруашылығын ұйымдастыру

-                тасымалдау және осы қызметпен байланысты қызметтер

-                іс жургізу бойынша қызметтер

-                тұтынушылар нарығының маркетинг-талдауы

-                Қазақстан Республикасының аумағында және одан тыс жерлерде жолаушы және жүк         тасымалдары

-                заңнамамен белгіленген тәртіпте сыртқы-экономикалык қызмет

-                қызметтің барлық түрлерін көрсету, соның ішінде: ғылыми-зерттеулік, жобалық, құрастыру,        зерттеушілік, аудармашылық, өкілдік, есептеу, анықтама- ақпараттық, маклерлік,            басқарушылық, комиссиялық, ұйымдастырушылық

-                көтерме және бөлшек сауда

-                сауда - делдалдық қызмет

-                халық тұтынатын және өндірістік мақсаттағы тауарларды өндіру және өткізу (киім, аяқ киім,        құрылыс заттары, шаруашылық тауарлары, тұрмыстық химия, жиһаз)

-                компьютерлік бағдарламалармен қамтамасыз ету

-                баспа- бланк өнімін өндіру және өткізу

-                ғимараттар мен құрылыстардың көтеретін және қоршап тұратын құрастырмаларын салу

-                арнайы құрылыс және жинақтау жұмыстары

-                сыртқы  инженерлік желілер  мен  ғимараттарды  орналастыру бойынша жұмыстар

-                ішкі инженерлік желілерді орналастыру бойынша жұмыстар

-                ғимараттар мен құрылыстарды салу, қайта салу, күрделі жөндеу кезіндегі өңдеу жұмыстары

-                технологиялық құрал- жабдықты жинақтау

-                технологиялық жабдықтарды іске қосу - реттеу жұмыстары

-                құрылыс материалдарын өндіру, өткізу, экспорттау- импорттау

-                сыртқы экономикалық қызмет

-                инвестициялық қызмет

-                Қазақстан Республикасының  қолданыстағы заннамасына қайшы келмейтін басқа да қызмет түрлері.

6.  СЕРІКТЕСТІК ҚЫЗМЕТІ ЖАЙЫНДАҒЫ АҚПАРАТТЫ ҚАТЫСУШЫҒА

ЖӘНЕ ҮЛЕСТІ САТЫП АЛУШЫҒА БЕРУ ТӘРТІБІ МЕН УАҚЫТЫ

6.1.   Серіктестік қатысушысымен үлестің бөлігін/барлығын сату жөнінде шешім қабылданған жағдайда ол бұл жөніндегі шешімі жайында 15 (он бес) күнтізбелік күн аралығында атқарушы органға хабарлайды.

6.2.   Атқарушы орган қатысушының үлестің бөлігін/барлығын сату жөнінде шешімін алған мезеттен бастап 7 (жеті) күнтізбелік күн аралығында қатысушыға серіктестіктің ағымдағы уақыттағы шаруашылық-қаржылық қызметі жайындағы ақпаратты беруі тиіс.

6.3.   Үлесті сатып алушы серіктестік қызметі жайындағы ақпаратты өзінің ниеті жайындағы өтінішінін атқарушы органда тіркеген күннен бастап 7 (жеті) күнтізбелік күн аралығында ала алады.

7.1.   Серіктестіктің  мүлкі  қүрылтайшы салымынан, Серіктестік  алған кірістер және заңмен  тиым салынбаған көздерден кірістер есебінен құрылады. Серіктестіктің жарғылық литалынын салымы  ақшалар, құнды қағаздар,  заттар, мүлікттік құқықтар, соның ішінде жер пайдалану кұқығы және өзге де мүліктер бола алады.

7.2.   Серіктестіктің жарғылык капиталы 120 000 (жүз жиырма мың) теңгені құрайды. Тіркеу кезінде жарғылық капитал толық құрылған.

7.3.   Серіктестіктің  жарғылық  капиталын ұлғайту заңдармен асырылады және оны толық төлеген кезде  ұлғайтылады.

7.4.   Серіктестіктің жарғылык капиталын азайту қатысушылардың салымдарын азайту жолдармен  жүзеге асырылады. Серіктестік жарғы капиталын азайту туралы қатысушысының шешімі қабылданған күнінен бастап екі ай мерзімде кредиторларға жазбаша хабарлама жібереуі не серіктестіктер туралы мәліметтер жарияланатын ресіми баспаға хабарландыру жариалауға міндетті.

8.1.  Серіктестікті басқарудың жоғарғы органы құрылтайшы болып табылады. Серіктестік қатысушысының айрықша құзыреті:

-        Серіктестік  Жарғысын өзгерту,  соның ішінде жарғы  капиталының көлемінің өзгеруі қоса алғандағы, тұрған жерін және фирмалық атауын өзгерту немесе серіктестік жарғысын жана редакцияда бекіту

-        Серіктестіктің атқарушы органдарын кұру және оның өкілетін тоқтату, сондай-ақ серіктестікті немесе мүлікті оралымды басқаруға беру

-        Бақылау кеңесі  мен тексеру комиссиясын (тексерушіні) сайлау және олардың өкілеттілігін  ерте  тоқтату, сондай-ақ серіктестіктің тексеру комиссиясының есептерін және қортындыларын бекіту

-        Серіктестіктің жылдық қаржылық есептерін бекіту және таза кірістерді бөлу

-        Серіктестіктің ішкі қызметтерін реттейтін ережелер мен құжаттардыбекіту

-        Серіктестіктің басқа да шаруашылық серіктестіктерге, сондай-ақ коммерциялық ұйымдарға қатысуы туралы шешім қабылдау

-        Серіктестікті тарату және қайта кұру туралы шешім

-        Тарату комиссиясын тағайындау және тарату балансын бекіту

-        Барлық мүлікті кепілдікке беру туралы шешім

-        Қолданылып жүрген заңдарға сәйкес серіктестіктің мүлкіне қосымша жарнамалар салу туралы шешім.

8.2. Серіктестіктің ағымдағы қызметіне басшылық жасаушы, серіктестіктің атқарушы орган болып директор табылады. Серіктестіктің директоры:

-        Сенімхатсыз серіктестік атынан әрекет етеді

-        Серіктестіктің өкілі болуға кұқық беретін сенімхат береді.

-        Қызметкерлерге қатысты оларды қызметке тағайындауға  және босатуға бұйрық шығарады. еңбек төлемдерінің жүйесін, қосымша ақы белгілейді, сыйакы беру мәселесін шешеді.тәртіптік шаралар колданады

-        Қатысушы немесе байкау органдарының кұзыретіне жатпайтын өзге де өкілдіктерді жүзеге асырады.

8.3.   Серіктестіктін аткарушы органының қаржы-шаруашылық қызметін бақылауды жүзеге асыру үшін 3 адамдан тұратын (тексеруші) тексеру комиссиясы кұрылады. Тексеру комиссиясы Серіктестік қатысушымен бір жыл мерзімге сайланады. Серіктестіктің атқарушы органның мүшелері тексеру комиссиясының мүшесі бола алмайды.

8.4.   Тексеру өткізу үшін кәсіпқой аудитор шақыртылуы мүмкін.

9.        СЕРІКТЕСТІКТІҢ ТАЗА КІРІСІН БӨЛУ

9.1    Серіктестіктің қызмет нәтижесінде алынған таза кірісті бөлу сәйкесті жылға. Серіктестік қызметінің нәтижелерін бекітуге арналған қатысушының   шешіміне сәйкес жүргізіледі.

10.   СЕРІКТЕСТІКТІҢ ЕҢБЕК ҰЖЫМЫ

10.1.       Серіктестік директоры еңбек қатынастарын реттейтін жалға алу шарттары, сондай-ақ басқа да нысандар негізінде қызметкерлерді жұмысқа алуға кұқылы.

10. 2.         Серіктестік кызметкерлерге Қазақстан Республикасының зандарымен айқындалған барлық әлеуметтік-экономикалык кұқықтары беруде кепілдік береді.

10.3. Әрбір кызметкердің еңбек кірісі оның дербес үлесіне орай жұмыстың түпкі нәтижесімен айқындалады, жоғары деңгеймен шектелмейді және белгіленген ережелерге сай салық салынады.

10.4. Серіктестік дербес еңбек төлемдерінің нысандары мен жүйелерін айқындайды, еңбек шарттарының тарифтік ставкалары мен жалақылар мөлшерін қарайды.

10.5. Серіктестіктің қызметкерлері міндетті әлеуметтік сақтандыруға жатады. Серіктестік барлык жұмыс істейтіндердің  қауіпсіз жұмыс жасауларына жағдай жасауға міндетті және заңдармен көзделген  тәртіпте  олардың  денсаулықтары  мен енбек қәбілеттілігіне келтірілген шығындар үшін жауапты.

11.    СЕРІКТЕСТІКТІ ҚАЙТА ҚҰРУ

11.1            Серіктестікті қайта құру (қайта қүрылуы, бірігуі қосылуы, бөліну, бөлініп шығуы) қатысушының шешімімен ерекше түрде жүзеге асырыла алады. Серіктестік қатысушы қайта кұру, бірігу, қосылу, бөлу, бөлініп шығу туралы шешім қабылдағаннан кейін өзінің қайта құрылуы туралы хабарламаны несие берулілерге арнайы баспаларға беруі қажет.

11.2.         Серіктестік өзге шаруашылық серіктестігіне немесе өндірістік кооперативтерге қайта құрылуы мүмкін. Мұндай жағдайда қабылдау актісі бойынша барлық құқықтар мен міндеттер қайта құрылған серіктестікке өтеді.

12.1. Серіктестік:

-                Қатысушынын шешімі бойынша

-                Сот шешімі бойынша

-                Заң актілерімен көзделген басқа да жағдайларда таратыла алады.

12.2. Серіктестікті таратуды Серіктестік қатысушысы тағайындалған тарату комиссиясы жүргізеді. Тарату комиссиясы тағайындалған сәттен бастап оған серіктестікті баскару өкілеттігі өтеді.

12.З.Тіркеу аякталған болып, ал Серіктестіктің қызметі тоқтатылған болып заңды тұлғалардың біріңғай мемлекеттік тізіліміне осы туралы жазба енгізілген сәттен бастап есептеледі.

Устав ООО

Статья 1. Общие положения

1.1. Общество с ограниченной ответственностью ______________________ (полное наименование), далее Общество, создано в соответствие с Федеральным законом от 08.02.98 г. N 14-ФЗ Об обществах с ограниченной ответственностью.

1.2. Общество руководствуется в своей деятельности Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом от 08.02.98 г. N 14-ФЗ Об обществах с ограниченной ответственностью и настоящим Уставом.

1.3. Полное фирменное наименование Общества. Общество с ограниченной ответственностью _________________.

Сокращенное наименование на русском языке ООО______________________________________________

1.4. Место нахождения Общества. ____________________________________

1.5. Почтовый адрес Общества: ____________________________________

Статья 2. Цель создания и предмет деятельности

2.1. Основной целью создания Общества является осуществление коммерческой деятельности для извлечения прибыли и ______________________________ (указываются другие цели создания Общества)

2.2. Предметом деятельности Общества является: __________________ (указываются все виды деятельности, заниматься которыми предполагает Общество)

Статья 3. Юридический статус Общества

3.1. Общество обладает правами юридического лица с момента его государственной регистрации в установленном порядке, имеет расчетный и иные счета в учреждениях банков, печать и штамп со своим наименованием и указанием места нахождения Общества, бланки установленного образца, товарный знак и знаки обслуживания.

3.2. Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде и арбитраже.

3.3. Общество имеет гражданские права и несет гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами, в соответствии с целью и предметом деятельности, указанными в статье 2 настоящего Устава .

3.4. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.

3.5. Общество не отвечает по обязательствам своих участников.

3.6. Участники Общества не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости внесенных ими вкладов.

Участники Общества, внесшие вклады в уставный капитал Общества не полностью, несут солидарную ответственность по его обязательствам в пределах стоимости неоплаченной части вклада каждого из участников Общества.

3.7. В случае несостоятельности (банкротства) Общества по вине его участников или по вине других лиц, которые имеют право давать обязательные для Общества указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, на указанных участников или других лиц в случае недостаточности имущества Общества может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам.

3.8. Российская Федерация, субъекты Российской Федерации и муниципальные образования не несут ответственности по обязательствам Общества, равно как и Общество не несет ответственности по обязательствам Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований.

Статья 4. Филиалы и представительства Общества

4.1. Общество может создавать филиалы и открывать представительства с соблюдением требований действующего законодательства и настоящего Устава, а за пределами территории Российской Федерации также в соответствии с законодательством иностранного государства, на территории которого создаются филиалы или открываются представительства, если иное не предусмотрено международными договорами Российской Федерации.

4.2. Филиал и представительство Общества не являются юридическими лицами и действуют на основании утвержденных Обществом положений.

Руководители филиалов и представительств Общества назначаются Обществом и действуют на основании его доверенности .

Филиалы и представительства Общества осуществляют свою деятельность от имени Общества, которое несет ответственность за их деятельность.

Статья 5. Участники Общества

5.1. Участниками Общества могут быть граждане и юридические лица.

5.2. Государственные органы и органы местного самоуправления не вправе выступать участниками Общества, если иное не установлено законодательством РФ.

5.3. Общество может впоследствии стать Обществом с одним участником. Общество не может иметь в качестве единственного участника другое хозяйственное общество, состоящее из одного лица.

5.4. Число участников Общества не должно быть более пятидесяти.

В случае, если число участников Общества превысит указанный предел, Общество в течение года должно преобразоваться в открытое акционерное общество или в производственный кооператив. Если в течение указанного срока Общество не будет преобразовано и число участников Общества не уменьшится до установленного предела, оно подлежит ликвидации в судебном порядке.

Статья 6. Права и обязанности участников Общества

6.1. Участники Общества вправе:

6.1.1. участвовать в управлении делами Общества в порядке, установленном действующим законодательством, а также учредительными документами Общества

6.1.2. получать информацию по всем вопросам, касающимся деятельности Общества знакомиться с его бухгалтерскими книгами, иными документами Общества и имуществом, находящимся на балансе Общества

6.1.3. принимать участие в распределении прибыли от деятельности Общества

6.1.4. продавать или иным образом уступить свою долю в уставном капитале Общества либо ее часть одному или нескольким участникам Общества, самому Обществу либо третьим лицам в порядке, предусмотренном Уставом

6.1.5. в любое время выйти из Общества независимо от согласия других его участников

6.1.6. получить в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость.

6.2. Дополнительные права:

6.2.1. Участники Общества пользуются преимущественным правом на выполнение заказов, полученных Обществом, а также на получение заказов Общества на выполнение работ и оказание услуг.

6.2.2. По решению общего собрания участников всем участникам или определенному участнику Общества могут быть предоставлены иные дополнительные права.

6.2.3. Дополнительные права, предоставленные определенному участнику Общества, в случае отчуждения его доли (части доли) к приобретателю доли (части доли) не переходят.

6.2.4. По решению общего собрания участников Общества дополнительные права участника (участников) Общества могут быть прекращены или ограничены.

6.3. Участники Общества обязаны:

6.3.1. соблюдать положения настоящего Устава и учредительного договора, выполнять решения общего собрания участников Общества

6.3.2. вносить вклады в порядке, в размерах, в составе и в сроки, которые предусмотрены законодательством и учредительными документами Общества

6.3.3. не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества

6.3.4. предоставлять Обществу информацию, необходимую для его успешной деятельности, и оказывать любое содействие Обществу в достижении его уставных целей

6.3.5. воздерживаться от действий, способных нанести моральный или материальный вред Обществу или его участникам.

6.4. Дополнительные обязанности:

6.4.1. В порядке, предусмотренном настоящим Уставом, по решению общего собрания участников на всех участников или на определенного участника Общества могут быть возложены дополнительные обязанности.

6.4.2. Дополнительные обязанности, возложенные на определенного участника Общества, в случае отчуждения его доли (части доли) к приобретателю доли (части доли) не переходят.

6.4.3. Дополнительные обязанности могут быть прекращены по решению общего собрания участников Общества в порядке, предусмотренном настоящим Уставом.

Статья 7. Уставный капитал Общества

7.1. Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости долей его участников.

Уставный капитал Общества определяет минимальный размер его имущества, гарантирующего интересы его кредиторов.

7.2. Участники определяют уставный капитал Общества в размере 500000 (пятьсот тысяч) рублей.

Размер уставного капитала Общества не может быть менее стократной величины установленного федеральным законом минимального размера оплаты труда.

7.3. Уставный капитал Общества разделен на доли, которые выражены соответствующим процентом в уставном капитале Общества.

Размеры долей участников составляют:

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

7.4. Действительная стоимость доли участника Общества соответствует части стоимости чистых активов Общества, пропорциональной размеру его доли.

7.5. Участники Общества должны оплатить не менее 50 % уставного капитала на момент регистрации Общества в течение года деятельности Общества должно быть оплачено 100 % уставного капитала.

7.6. В случае неполной оплаты уставного капитала Общества в течение года с момента его государственной регистрации Общество должно или объявить об уменьшении своего уставного капитала до фактически оплаченного его размера и зарегистрировать его уменьшение в установленном порядке, или принять решение о ликвидации Общества.

7.7. Вкладом в уставный капитал Общества могут быть деньги, ценные бумаги, другие вещи или имущественные права, либо иные права, имеющие денежную оценку.

7.8. Денежная оценка неденежных вкладов в уставный капитал Общества, вносимых участниками Общества и принимаемыми в Общество третьими лицами, утверждается решением общего собрания участников Общества, принимаемым всеми участниками Общества единогласно.

7.9. Не допускается освобождение участника Общества от обязанности внесения вклада в уставный капитал Общества, в том числе путем зачета требований к Обществу.

7.10. Общество выдает каждому участнику после внесения последним своего вклада в уставный капитал в полном объеме акт оценки вклада, подписанный всеми участниками и заверенный Обществом, подтверждающий право участника на долю в уставном капитале Общества. Копии актов, а также возобновление акта в случае его утери выдаются участникам за плату.

7.11. Доля участника Общества, который не внес в срок вклад в уставный капитал Общества в полном размере, переходит к Обществу. При этом Общество обязано выплатить участнику Общества действительную стоимость части его доли, пропорциональную внесенной им части вклада, или с согласия участника Общества выдать ему в натуре имущество такой же стоимости.

Статья 8. Изменения уставного капитала Общества

8.1. Увеличение уставного капитала Общества.

8.1.1. Увеличение уставного капитала Общества допускается только после его полной оплаты.

8.1.2. Увеличение уставного капитала Общества может осуществляться за счет имущества Общества и (или) за счет дополнительных вкладов участников Общества, и (или) за счет вкладов третьих лиц, принимаемых в Общество.

8.1.3. Увеличение уставного капитала Общества за счет имущества осуществляется по решению общего собрания участников Общества на основании данных бухгалтерской отчетности Общества за год, предшествующий году, в течение которого принято такое решение.

Сумма, на которую увеличивается уставный капитал Общества за счет имущества Общества, не должна превышать разницу между стоимостью чистых активов Общества и суммой уставного капитала и резервного фонда Общества. При увеличении уставного капитала Общества за счет его имущества пропорционально увеличивается номинальная стоимость долей всех участников Общества без изменения размеров их долей.

8.1.4. Общее собрание участников Общества может принять решение об увеличении уставного капитала Общества за счет внесения дополнительных вкладов участниками Общества. Таким решением должна быть определена общая стоимость дополнительных вкладов, а также должно быть установлено единое для всех участников Общества соотношение между стоимостью дополнительного вклада участника и суммой, на которую увеличивается номинальная стоимость его доли. Указанное соотношение устанавливается исходя из того, что номинальная стоимость доли участника Общества может увеличиваться на сумму, равную или меньшую стоимости его дополнительного вклада.

Дополнительные вклады должны быть внесены участниками Общества в течение 15 дней со дня принятия общим собранием участников Общества решения об увеличении уставного капитала за счет внесения дополнительных вкладов участниками Общества.

Не позднее месяца со дня окончания срока внесения дополнительных вкладов общее собрание участников Общества должно принять решение об утверждении итогов внесения дополнительных вкладов участниками Общества и о внесении в учредительные документы Общества изменений, связанных с увеличением размера уставного капитала Общества и увеличением номинальной стоимости долей участников Общества, внесших дополнительные вклады, а в случае необходимости - также изменений, связанных с изменением размеров долей участников Общества.

Документы для государственной регистрации указанных изменений, а также документы, подтверждающие внесение дополнительных вкладов участниками Общества, должны быть представлены органу, осуществляющему государственную регистрацию юридических лиц, в течение месяца со дня принятия решения об утверждении итогов внесения дополнительных вкладов участниками Общества и о внесении соответствующих изменений в учредительные документы Общества.

8.1.5. Общее собрание участников Общества может принять решение об увеличении его уставного капитала на основании заявления участника Общества о внесении дополнительного вклада и (или) заявления третьего лица о принятии его в Общество и внесении вклада.

В заявлении участника Общества и в заявлении третьего лица должны быть указаны размер и состав вклада, порядок и срок его внесения, а также размер доли, которую участник Общества или третье лицо хотели бы иметь в уставном капитале Общества. В заявлении могут быть указаны и иные условия внесения вкладов и вступления в Общество.

Одновременно с решением об увеличении уставного капитала Общества на основании заявления участника Общества о внесении им дополнительного вклада или на основании заявления третьего лица о принятии его в Общество и внесении вклада должно быть принято решение о внесении в учредительные документы Общества соответствующих изменений. При этом номинальная стоимость доли каждого участника Общества, подавшего заявление о внесении дополнительного вклада, увеличивается на сумму, равную или меньшую стоимости его дополнительного вклада, а номинальная стоимость доли, приобретаемой каждым третьим лицом, принимаемым в Общество, должна быть равна или меньше стоимости его вклада.

Документы для государственной регистрации указанных изменений в учредительных документах Общества, а также документы, подтверждающие внесение дополнительных вкладов участниками Общества и вкладов третьими лицами в полном размере, должны быть представлены органу, осуществляющему государственную регистрацию юридических лиц, в течение месяца со дня внесения в полном размере дополнительных вкладов всеми участниками Общества и вкладов третьими лицами, подавшими заявления, но не позднее шести месяцев со дня принятия соответствующих решений общего собрания участников Общества.

8.2. Уменьшение капитала Общества.

8.2.1. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных законодательством и настоящим Уставом, обязано уменьшить свой уставный капитал.

8.2.2. Уменьшение уставного капитала Общества может осуществляться путем уменьшения номинальной стоимости долей всех участников Общества в уставном капитале Общества и (или) погашения долей, принадлежащих Обществу.

Уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости долей всех участников Общества должно осуществляться с сохранением размеров долей всех участников Общества.

8.2.3. Общество не вправе уменьшать свой уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше стократной величины минимального размера оплаты труда.

8.2.4. Если по окончании второго и каждого последующего финансового года стоимость чистых активов Общества окажется меньше уставного капитала, Общество обязано объявить об уменьшении своего уставного капитала до размера, не превышающего стоимости его чистых активов, и зарегистрировать такое уменьшение в установленном порядке.

Если по окончании второго и каждого последующего финансового года стоимость чистых активов Общества окажется меньше стократной величины минимального размера оплаты труда. Общество подлежит ликвидации.

8.2.5. В течение тридцати дней с даты принятия решения об уменьшении уставного капитала Общество обязано письменно уведомить об уменьшении уставного капитала Общества и о его новом размере всех известных ему кредиторов Общества, а также опубликовать в органе печати, в котором публикуются данные о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о принятом решении. При этом кредиторы Общества вправе в течение тридцати дней с даты направления им уведомления или в течение тридцати дней с даты опубликования сообщения о принятом решении письменно потребовать досрочного прекращения или исполнения соответствующих обязательств Общества и возмещения им убытков.

Статья 9. Порядок перехода доли (части доли) участника Общества в уставном капитале Общества к другому лицу

9.1. Участник Общества вправе продать или иным образом уступить свою долю в уставном капитале Общества либо ее часть одному или нескольким участникам Общества. Согласие других участников Общества на совершение такой сделки не требуется.

9.2. Отчуждение доли участника (ее части) третьим лицам возможно только в случае согласия остальных участников Общества. Такое согласие считается полученным, если в течение тридцати дней с момента обращения к участникам Общества получено письменное согласие всех участников Общества или не получено письменного отказа в согласии ни от одного из участников Общества.

9.3. Участники Общества пользуются преимущественным правом покупки доли (части доли) участника Общества по цене предложения третьему лицу.

9.4. Если другие участники Общества не использовали свое преимущественное право покупки доли (части доли), то преимущественное право покупки доли (части доли) имеет само Общество.

9.5. Участник Общества, намеренный продать свою долю (часть доли) третьему лицу, обязан письменно известить об этом остальных участников Общества и само Общество с указанием цены и других условий ее продажи. В случае, если участники Общества и (или) Общество не воспользуются преимущественным правом покупки всей доли (всей части доли), предлагаемой для продажи, в течение месяца со дня такого извещения, доля (часть доли) может быть продана третьему лицу по цене и на условиях, сообщенных Обществу и его участникам.

9.6. Доля участника Общества может быть отчуждена до полной ее оплаты только в той части, в которой она уже оплачена.

9.7. Уступка доли (части доли) в уставном капитале Общества должна быть совершена в простой письменной форме.

9.8. Общество должно быть письменно уведомлено о состоявшейся уступке доли (части доли) в уставном капитале Общества с представлением доказательств такой уступки. Приобретатель доли (части доли) в уставном капитале Общества осуществляет права и несет обязанности участника Общества с момента уведомления Общества об указанной уступке.

9.9. Доли в уставном капитале Общества переходят к наследникам граждан и к правопреемникам юридических лиц, являвшихся участниками Общества, с согласия остальных участников Общества. Отказ в согласии на переход доли влечет обязанность Общества выплатить наследникам (правопреемникам) участника ее действительную стоимость или (с их согласия) выдать им в натуре имущество, соответствующее такой стоимости.

9.10. При продаже доли (части доли) в уставном капитале Общества с публичных торгов в случаях, предусмотренных законодательством, приобретатель указанной доли (части доли) становится участником Общества независимо от согласия Общества или его участников.

Статья 10. Выход участника Общества из Общества

10.1. Участник Общества вправе в любое время выйти из Общества независимо от согласия других его участников или Общества.

10.2. В случае выхода участника Общества из Общества его доля переходит к Обществу с момента подачи заявления о выходе из Общества. При этом Общество обязано в течение шести месяцев с момента окончания финансового года, в течение которого подано заявление о выходе из Общества, выплатить участнику Общества, подавшему заявление о выходе из Общества, действительную стоимость его доли, определяемую на основании данных бухгалтерской отчетности Общества за год, в течение которого было подано заявление о выходе из Общества, либо с согласия участника Общества выдать ему в натуре имущество такой же стоимости, а в случае неполной оплаты его вклада в уставный капитал Общества - действительную стоимость части его доли, пропорциональной оплаченной части вклада. Выплата производится на банковский счет выходящего или, в случае выдачи имущества, по акту приема-передачи.

10.3. Действительная стоимость доли участника Общества выплачивается за счет разницы между стоимостью чистых активов Общества и размером уставного капитала Общества. В случае, если такой разницы недостаточно для выплаты выходящему участнику Общества действительной стоимости его доли, Общество обязано уменьшить свой уставный капитал на недостающую сумму.

10.4. Выход участника Общества из Общества не освобождает его от обязанности перед Обществом по внесению вклада в имущество Общества, возникшей до подачи заявления о выходе из Общества.

Статья 11. Доли, принадлежащие Обществу

11.1. Общество не вправе приобретать доли (части долей) в своем уставном капитале, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Уставом.

11.2. Доли, принадлежащие Обществу, не учитываются при определении результатов голосования на общем собрании участников Общества, а также при распределении прибыли и имущества Общества в случае его ликвидации.

11.3. Доля, принадлежащая Обществу, в течение одного года со дня ее перехода к Обществу должна быть по решению общего собрания участников Общества распределена между всеми участниками Общества пропорционально их долям в уставном капитале Общества либо продана всем или нескольким участникам Общества и (или) третьим лицам и полностью оплачена. Нераспределенная или непроданная часть доли должна быть погашена с соответствующим уменьшением уставного капитала Общества. Продажа доли участникам Общества, в результате которой изменяются размеры долей его участников, продажа доли третьим лицам, а также внесение связанных с продажей доли изменений в учредительные документы Общества осуществляются по решению общего собрания участников Общества, принятому всеми участниками Общества единогласно.

11.4. Документы для государственной регистрации указанных изменений в учредительных документах Общества, а в случае продажи доли также документы, подтверждающие оплату проданной Обществом доли, должны быть представлены органу, осуществляющему государственную регистрацию юридических лиц, в течение одного месяца со дня принятия решения об утверждении итогов оплаты долей участниками Общества и о внесении соответствующих изменений в учредительные документы Общества.

Статья 12. Распределение прибыли Общества между участниками Общества

12.1. Общество вправе ежегодно принимать решение о распределении своей чистой прибыли между участниками Общества. Решение об определении части прибыли Общества, распределяемой между участниками Общества, принимается Общим собранием участников Общества.

12.2. Часть прибыли Общества, предназначенная для распределения между его участниками, распределяется пропорционально их долям в уставном капитале Общества.

12.3. Выплаты части прибыли могут по решению общего собрания участников и при согласии участника производиться товарами и услугами, производимыми или приобретенными Обществом. Цены на такие товары и услуги должны быть одинаковыми для всех участников Общества.

12.4. Выплата участникам части прибыли производится не позднее одного месяца с момента принятия общим собранием участников соответствующего решения. За просрочку указанных платежей Общество уплачивает участнику пеню в размере 0,1% просроченной суммы за каждый день просрочки, но не более 20% от всей предназначенной к выплате данному участнику части прибыли.

12.5. Общее собрание участников не вправе принимать решение о распределении прибыли Общества между участниками Общества: до полной оплаты всего уставного капитала Общества до выплаты действительной стоимости доли (части доли) участника Общества в случаях, предусмотренных законодательством если на момент принятия такого решения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) или если указанные признаки появятся у Общества в результате принятия такого решения если на момент принятия такого решения стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала и резервного фонда или станет меньше их размера в результате принятия такого решения в иных случаях, предусмотренных законодательством.

12.6. Общество не вправе выплачивать участникам Общества прибыль, решение о распределении которой между участниками Общества принято: если на момент выплаты Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты если на момент выплаты стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала и резервного фонда или станет меньше их размера в результате выплаты в иных случаях, предусмотренных законодательством. По прекращении указанных обстоятельств Общество обязано выплатить участникам Общества прибыль, решение о распределении которой между участниками Общества принято.

Статья 13. Имущество и фонды Общества

13.1. Источником формирования имущества Общества являются: денежные и материальные вклады участников Общества доходы, полученные от реализации продукции, работ, услуг, ценных бумаг, а также от других видов хозяйственной деятельности безвозмездные или благотворительные взносы, пожертвования российских, иностранных и юридических лиц иные источники, не запрещенные законодательством РФ.

13.2. Общество обладает правами владения, пользования и распоряжения принадлежащим ему на праве собственности имуществом. Общество использует указанные права по своему усмотрению.

13.3. Права Общества в отношении имущества, переданного ему участниками в пользование, определяются в учредительном договоре о создании и деятельности Общества и дополнительными соглашениями участников.

13.4. Участники Общества обязаны по решению общего собрания участников вносить вклады в имущество Общества пропорционально их долям в уставном капитале Общества. Вклады в имущество Общества вносятся деньгами, если иное не предусмотрено решением общего собрания участников Общества. Вклады в имущество Общества не изменяют размеры и номинальную стоимость долей участников Общества в уставном капитале Общества.

13.5. В Обществе создается резервный фонд в размере 15% уставного капитала. Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений не менее 5% от чистой прибыли до достижения размера 15% от уставного капитала Общества. Резервный фонд Общества предназначен для покрытия его убытков, а также для иных целей в случае отсутствия иных средств.

13.6. В Обществе могут образовываться иные фонды, состав, назначение, размеры, источники образования и порядок использования которых определяются общим собранием участников Общества.

13.7. Общество вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги в порядке, установленном законодательством о ценных бумагах. Общество может размещать облигации на сумму, не превышающую размера уставного капитала или величины обеспечения, представленного Обществу, в этих целях третьими лицами, после полной оплаты уставного капитала. При отсутствии обеспечения, предоставленного Обществу третьими лицами с целью гарантировать выполнение обязательств перед владельцами облигаций, размещение Обществом облигаций возможно не ранее третьего года существования Общества при условии надлежащего утверждения к этому времени двух годовых балансов Общества.

Статья 14. Управление Обществом

14.1. Общее собрание участников Общества.

14.1.1. Высшим органом Общества является общее собрание участников Общества, которое руководит деятельностью Общества в соответствии с законодательством и настоящим Уставом. Общее собрание может принимать к своему рассмотрению и решать любые вопросы, связанные с деятельностью Общества.

14.1.2. К исключительной компетенции общего собрания участников Общества относятся:
 • определение основных направлений деятельности Общества, а также принятие решения об участии в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций
 • изменение Устава Общества, в том числе изменение размера уставного капитала Общества
 • внесение изменений в учредительный договор
 • избрание генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий заключение договора с генеральным директором
 • избрание и досрочное прекращение полномочий ревизионной комиссий (ревизора) Общества
 • утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов
 • принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между участниками Общества
 • утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества (внутренних документов Общества)
 • принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг
 • назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера оплаты его услуг
 • принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества
 • назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов
 • предоставление участникам Общества (или определенному участнику), а также ограничение или прекращение предоставленных им (ему) дополнительных прав
 • возложение на участников Общества (или определенного участника) дополнительных обязанностей и прекращение их
 • принятие решений о внесении участниками Общества вкладов в имущество Общества
 • решение иных вопросов, предусмотренных законодательством и настоящим Уставом. Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции общего собрания, не могут быть переданы им на решение исполнительному органу Общества.
 • 14.1.3. Очередное общее собрание созывается исполнительным органом Общества один раз в год не ранее чем через два месяца и не позднее чем через четыре месяца после окончания финансового года. На очередном общем собрании участников утверждаются годовые результаты деятельности Общества, решаются вопросы распределения прибыли, избрания генерального директора, ревизионной комиссии (ревизора) и иные вопросы.

  14.1.4. По требованию исполнительного органа Общества, ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора, а также участников Общества, обладающих в совокупности не менее чем одной десятой от общего числа голосов участников Общества, исполнительным органом созывается внеочередное собрание участников в случаях, если проведения такого общего собрания требуют интересы Общества и его участников.

  14.1.5. Порядок созыва общего собрания участников Общества. Орган, созывающий общее собрание участников Общества, обязан не позднее чем за тридцать дней до его проведения уведомить об этом каждого участника Общества заказным письмом. В уведомлении должны быть указаны время и место проведения общего собрания участников Общества, а также предлагаемая повестка дня. Любой участник Общества вправе вносить предложения о включении в повестку дня общего собрания участников Общества дополнительных вопросов не позднее чем за пятнадцать дней до его проведения. К информации и материалам, подлежащим предоставлению участникам Общества при подготовке общего собрания участников Общества, относятся годовой отчет Общества, заключения ревизионной комиссии (ревизора) Общества и аудитора по результатам проверки годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов Общества, сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительный орган Общества и ревизионную комиссию (ревизоры) общества, проект изменений и дополнений, вносимых в учредительные документы Общества, или проекты учредительных документов Общества в новой редакции, проекты внутренних документов Общества, а также иная информация. Указанные информация и материалы в течение тридцати дней до проведения общего собрания участников Общества должны быть предоставлены всем участникам Общества для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества. Общество обязано по требованию участника предоставить ему копии указанных документов.

  14.1.6. Участники Общества вправе участвовать в общем собрании лично или через своих представителей, действующих на основании доверенности.

  14.1.7. Каждый участник Общества имеет на общем собрании число голосов, пропорциональное его доле в уставном капитале Общества.

  14.1.8. Общее собрание участников правомочно принимать решения, если на нем присутствуют участники или их представители, имеющие в совокупности не менее 2/3 от общего количества голосов.

  14.1.9. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 2 и 15 пункта 14.1.2 настоящего Устава, принимаются большинством не менее двух третей голосов от общего числа участников Общества, если необходимость большего числа голосов для принятия такого решения не предусмотрена законодательством. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 3 и 11 пункта 14.1.2 настоящего Устава, принимаются всеми участниками Общества единогласно. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 13 и 14 пункта 14.1.2, принимаются в следующем порядке: решения о предоставлении всем участникам или определенному участнику Общества дополнительных прав, а также об ограничении или прекращении дополнительных прав, предоставленных всем участникам Общества, принимаются всеми участниками Общества единогласно решения об ограничении или прекращении дополнительных прав, предоставленных определенному участнику Общества, - принимаются большинством не менее 2/3 от общего числа голосов участников при условии, если участник Общества, которому принадлежат такие дополнительные права, голосовал за принятие такого решения или дал письменное согласие решения о возложении дополнительных обязанностей на всех участников Общества и о прекращении дополнительных обязанностей, возложенных на всех участников Общества или на определенного участника Общества, принимаются всеми участниками Общества единогласно решения о возложении дополнительных обязанностей на определенного участника Общества - принимаются большинством не менее 2/3 от общего числа голосов участников при условии, если участник Общества, на которого возлагаются такие дополнительные обязанности, голосовал за принятие такого решения или дал письменное согласие. Остальные решения принимаются большинством голосов от общего числа голосов участников Общества, если необходимость большего числа голосов для принятия таких решений не предусмотрена законодательством.

  14.1.10. Исполнительный орган Общества организует ведение протоколов общих собраний участников Общества, которые подписываются всеми присутствующими, подшиваются в книгу протоколов и хранятся в офисе Общества. Книга протоколов должна в любое время предоставляться любому участнику Общества для ознакомления. По требованию участников Общества им выдаются выписки из книги протоколов, удостоверенные генеральным директором Общества.

  14.1.11. Решение общего собрания участников Общества может быть принято путем проведения заочного голосования (опросным путем). Такое голосование может быть проведено путем обмена документами посредством любого вида связи, обеспечивающего аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение. Решение общего собрания участников Общества по вопросам, указанным в подпункте 6 пункта 14.1.2 настоящего Устава, не может быть принято путем проведения заочного голосования (опросным путем).

  14.2. Исполнительный орган Общества.

  14.2.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества - генеральным директором Общества.

  14.2.2. Генеральный директор избирается общим собранием участников Общества на срок не менее двух лет. Генеральный директор может быть избран также и не из числа участников Общества.

  14.2.3. Генеральный директор:
 • без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки
 • выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия
 • обеспечивает выполнение текущих и перспективных планов Общества
 • издает приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания
 • принимает решения и издает приказы по оперативным вопросам деятельности Общества, обязательные для исполнения работниками Общества
 • осуществляет подготовку необходимых материалов и предложений для рассмотрения общим собранием и обеспечивает исполнение принятых им решений
 • осуществляет иные полномочия, не отнесенные к компетенции общего собрания участников Общества.

  Источники: www.detrix.kz

 • Категория: Документы учредителей | Добавил: lundevg (27.08.2015)
  Просмотров: 161 | Рейтинг: 0.0/0
  Всего комментариев: 0
  avatar